Auchan Telecom – spółka zależna Auchan Group, działająca na rynku telefonii mobilnej, wybrała Comarch ALTUM. Operator oferujący usługi wirtualnej telefonii komórkowej, należący do działającej w 12 krajach francuskiej sieci hipermarketów, powierzył Comarch ALTUM wsparcie wszelkich procesów biznesowych związanych z bieżącą działalnością firmy, w ramach różnych działów i na różnych poziomach organizacyjnych.

Wdrożona w Auchan Telecom innowacyjna platforma biznesowa Comarch ALTUM jest odpowiedzialna za kompleksową, bezbłędną i płynną obsługę procesu zakupu oraz dostarczania niematerialnych produktów, takich jak kody pin, gry i wiele innych usług mobilnych. System wspiera także procesy weryfikacji faktur od dostawców, obsługi faktur wystawianych dla klientów oraz związane z nimi procesy księgowe.

Kluczowymi czynnikami, które przesądziły o wdrożeniu Comarch ALTUM, były jego otwarta architektura, gwarantująca pełną kompatybilność ze środowiskiem IT w Auchan, a także komplementarne rozwiązanie dla przemysłu telekomunikacyjnego, już wcześniej zaproponowane i wdrożone przez Comarch.

– Dzięki pełnej dostępności interfejsu programistycznego API oraz możliwości wykorzystania narzędzia Business Process Management, stanowiącego platformę integracji i automatyzacji procesów biznesowych, możliwe było stworzenie rozwiązania w pełni odpowiadającego skomplikowanym wymaganiom klienta – wyjaśnia Kamil Góral, Product Manager Comarch ALTUM.

Jednym z priorytetów dla Auchan Telecom jest zapewnienie bezproblemowej i bezpiecznej obsługi ponad 25 tys. transakcji każdego dnia. Comarch ALTUM wspiera procesy zakupu, dostawy i dystrybucji produktów do klientów pośrednich (przeszło 800 supermarketów, hipermarketów i sklepów, należących do 15 sieci handlowych) oraz finalnych użytkowników telefonii komórkowej A-Mobile.

– Wdrożenie systemu umożliwiło automatyzację dużej ilości procesów, do tej pory wykonywanych manualnie przez pracowników. Obecnie wszystko dzieje się automatycznie, a my możemy te procesy łatwo konfigurować, sterując ich parametrami. Integracja z dotychczas wykorzystywanymi rozwiązaniami IT, a także z systemami naszych dostawców i odbiorców, pozwoliła znacząco zredukować koszty operacyjne oraz lepiej zarządzać całością procesów biznesowych – mówi Mathieu Abt, Dyrektor Działu IT w Auchan Group.

Auchan Telecom wchodzi w skład Grupy Auchan – jednej z największych sieci handlowych na świecie (przeszło 1220 hiper – i supermarketów, o obrotach około 40 mld euro). Auchan Telecom działa na rynku pod marką A-Mobile i należy do tzw. wirtualnych operatorów komórkowych (MVNO). Oferuje swoim klientom usługi związane z telefonią komórkową: pakiety abonamentowe (post-paid), karty doładowujące (pre-paid) oraz usługi dostępu do internetu.