Użytkownicy wystawiają ocenę systemowi Comarch ERP Optima

Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i niezawodność to najbardziej doceniane cechy systemu Comarch ERP Optima, na które wskazali jego użytkownicy w „Badaniu satysfakcji klientów”. Wysoko ocenili też takie obszary jak zakres funkcjonalny oraz ergonomia. Zapytani natomiast o korzyści, jakie daje uruchomienie oprogramowania w organizacji, najczęściej zaznaczali sprawniejszą komunikację z administracją państwową, poprawę efektywności oraz obniżenie kosztów prowadzenia firmy.

Badanie zostało przeprowadzone na początku tego roku, a ankietę online wypełniło prawie 1700 użytkowników, w tym reprezentanci biur rachunkowych oraz przedstawiciele branż m.in. handlowej, produkcyjnej, usługowej, budowlanej i e-commerce. Wśród uczestników badania znaleźli się właściciele firm, pracownicy kadry zarządzającej, menedżerowie, specjaliści z działu IT oraz księgowości, w tym główni księgowi, doradcy podatkowi i główni rewidenci. Na pytania odpowiadali zarówno użytkownicy wersji stacjonarnej programu, jak i chmurowej. Obie grupy bez wahania poleciłyby program Comarch ERP Optima innej firmie.

Będzie pan zadowolony

W pytaniu o poziom zadowolenia z użytkowania systemu Comarch ERP Optima, zdecydowana większość ankietowanych pozytywnie oceniła doświadczenia z pracy z wykorzystaniem oprogramowania. 92 procent użytkowników Comarch ERP Optima w wersji stacjonarnej jest zdecydowanie zadowolona lub zadowolona, a jedynie 7 procent jest odmiennego zdania. Bardzo podobnie rozkładają się wyniki w przypadku wersji chmurowej; 90 procent badanych to zdecydowanie zadowoleni lub zadowoleni użytkownicy. 

Ankietowani zostali zapytani również o to, w jakim stopniu system Comarch ERP spełnia ich oczekiwania pod względem ergonomii, niezawodności i zakresu funkcjonalnego oraz obsługi zmian w przepisach. Użytkownicy obu wersji najwyżej ocenili zgodność oprogramowania z obowiązującymi przepisami prawa. Aż 95 procent  „chmurowców” i 96 procent ankietowanych korzystających z instalacji „on-premise” przyznało, że system spełnia ich wymagania pod względem obsługi zmian w przepisach. Na pytanie o niezawodność Comarch ERP Optima, 94 procent opinii użytkowników wersji stacjonarnej i 94 procent wersji chmurowej jest pozytywnych.

Kolejnym obszarem, którego dotyczyło pytanie, był zakres funkcjonalności. 93 procent ankietowanych użytkowników wersji stacjonarnej przyznaje, że system pod tym względem spełnia ich oczekiwania. Podobnego zdania jest 92 procent użytkowników wersji chmurowej. 

Wysoki odsetek zadowolonych klientów przełożył się na poziom polecalności. Aż 91 procent uczestników ankiety na pytanie, czy poleciliby stacjonarną wersję systemu innej firmie odpowiedziało TAK. W przypadku użytkowników wersji w chmurze ten wskaźnik wyniósł 89 procent.

- Opinie klientów, chęć dzielenia się wrażeniami z korzystania z danego produktu czy też usługi, a przede wszystkim rekomendowanie ich kolejnym osobom to znacznie bardziej wiarygodna forma przekazu, niż standardowa, klasyczna reklama. Dlatego tak wysoki wynik polecania ma dla nas szczególne znaczenie. Dodatkowo użytkownicy i twórcy produktów Comarch tworzą unikalną społeczność, która bardzo aktywnie wymienia się wiedzą i doświadczeniami. Społeczność Comarch ERP to miejsce, gdzie cały czas toczy się dyskusja na temat usprawnień i rozwoju systemów Comarch - opisuje Łukasz Jarecki, kierownik marketingu w Comarch.

Jednak się opłaca

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na zakup systemu ERP, wyznaczają konkretne cele biznesowe, jakie firma ma osiągnąć po wdrożeniu oprogramowania. Dla jednych jest to redukcja kosztów, innym firmom zależy na wyższej produktywności i wydajności pracowników, a kolejni potrzebują ulepszyć zarządzanie operacjami finansowymi. Jednym słowem inwestycja ma się zwrócić.

- Dobrze zaplanowany, przygotowany i zrealizowany projekt uruchomienia systemu ERP w organizacji powinien przynieść mierzalne korzyści, jakich firma oczekuje. Przed wdrożeniem nasi eksperci wspólnie z klientami  wyznaczają takie konkretne cele biznesowe. Postanowiliśmy zapytać naszych klientów, w jakim stopniu udało się osiągnąć konkretne cele biznesowe, dzięki wdrożeniu oprogramowania i jakie korzyści z użytkowania systemów ERP najwyżej oceniają – mówi Łukasz Jarecki.

Zobaczmy, jak „głosowali” użytkownicy stacjonarnej wersji Comarch ERP Optima.

Aż 83 procent z nich wskazało, że dzięki oprogramowaniu udało się im usprawnić realizację procesów księgowych i podatkowych względem administracji państwowej. Natomiast poprawę w takich aspektach jak sprawność procesów wewnętrznych, obsługa klienta/pracowników) oraz czas potrzebny na przygotowanie analiz i raportów dostrzegło 81 procent uczestników badania. 75 procent ankietowanych zauważyło, że wdrożenie systemu Comarch ERP przełożyło się na obniżenie kosztów funkcjonowania firmy przez eliminację papierowej dokumentacji, oszczędności czasu, paliwa itp., a 67 procent z nich ulepszyło gospodarowanie zasobami kadrowymi. Wśród wymienionych korzyści z użytkowania systemu ERP znalazł się również wzrost sprzedaży, co wskazało 46 procent ankietowanych. W dalszej kolejności użytkownicy dostrzegli wzrost odsetka zrealizowanych zamówień (40 procent) i wzrost przychodów w wyniku otwarcia nowych kanałów, w tym np. e-commerce, mobile (36 procent).

A jakie korzyści zauważyli „chmurowi”?

Najwięcej głosów (84 procent) otrzymała poprawa efektywności firmy (sprawniejszy przebieg procesów i obsługi klientów/pracowników) oraz sprawniejsza wymiana dokumentacji z administracją państwową. Drugie miejsce, z 82 procentami „głosów”, zajęło szybsze przygotowywanie raportów i analiz, a brązowy medal (77 procent) zdobyło obniżenie kosztów funkcjonowania firmy. 47 procent zanotowało wzrost sprzedaży. 44 procent ankietowanych uważa, że korzystanie z systemów przekłada się na wzrost odsetka zrealizowanych zamówień. Według opinii 41 procent użytkowników zauważalną korzyścią jest lepsze gospodarowanie zasobami kadrowymi i lepsze zarządzanie produkcją. Natomiast wzrost przychodów dzięki uruchomieniu nowych kanałów np. e-commerce czy mobile osiągnęło 41 procent uczestników badania.

- Wyniki badania satysfakcji użytkowników Comarch ERP Optima są dla nas informacją, które funkcjonalności systemu przynoszą mierzalne, często wyrażone w złotówkach, korzyści, a nad którymi modułami musimy jeszcze popracować, aby w większym stopniu spełniały oczekiwania klientów. Odpowiedzi ankietowanych pokazują, że ogólny poziom zadowolenia użytkowników jest bardzo wysoki i to tym bardziej motywuje nas do ulepszania oferty oraz rozwoju produktów – podsumowuje Zbigniew Rymarczyk, wiceprezes zarządu Comarch oraz dyrektor sektora ERP.