Konkursy na dofinansowanie IT w Wielkopolsce!

Konkursy na dofinansowanie IT w Wielkopolsce!

Wielkopolska to jeden z pierwszych regionów, w których wystartowały konkursy nowego okresu programowania 2014-2020, w tym również związane z rozpowszechnianiem technik informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

 

30 września został ogłoszony konkurs 1.5.2 na wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu. Jednym z założeń działania jest rozpowszechnienie wykorzystania technik informacyjno-komunikacyjnych. Nabór będzie prowadzony przez Departament Wdrażania Programu Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu od 16 do 30 listopada 2015.

 

Wsparcie ma formę bezzwrotnego dofinansowania udzielanego jako refundacja kosztów lub zaliczka. 

 

Poziom wsparcia na inwestycje wynosi:

  • ·         dla mikro i małych przedsiębiorstw 45%
  • ·         dla średnich przedsiębiorstw 35%

 

Przykładowe koszty kwalifikowalne:

  • ·         zakup środków trwałych wraz z montażem
  • ·         zakup wartości niematerialnych i prawnych wraz z wdrożeniem

 

Minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 50 000,00 PLN 1 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 1 000 000,00 PLN 5 000 000,00 PLN

 

Przypominamy również o trwającym w Wielkopolsce naborze do działania 1.4.1. Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych obejmuje dofinansowanie inwestycji: środków trwałych i oprogramowania niezbędnego do dostosowania produktów czy usług do rynków docelowych.

 

Informacje dotyczące konkursów dostępne na stronie internetowej

http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza