Fundusze dla MŚP na Podkarpaciu

Fundusze dla MŚP na Podkarpaciu

Na dofinansowanie inwestycji mogą liczyć mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na terenie województwa minimum rok.


Wspierane będą projekty mające na celu wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Muszą się one charakteryzować innowacyjnością minimum na poziomie regionu.


Termin naboru wniosków: 31.10.2018 – 28.02.2019

 
Maksymalny poziom dofinansowania:

  • 70 % kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych firm
  • 60% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych: 500 000,00 PLN
Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 4 000 000,00 PLN


Przykładowe koszty podlegające dofinansowaniu:
  • środki trwałe (maszyny, urządzenia, sprzęt IT),
  • wartości niematerialne i prawne (np. licencje)Szczegółowe informacje o konkursach na stronie RPO:
http://www.rpo.podkarpackie.pl/


Jeżeli chcesz kupić system Comarch ERP z dofinansowaniem unijnym, skontaktuj się z nami!
 

 

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza