Wsparcie dla dolnośląskich MŚP

Wsparcie dla dolnośląskich MŚP

Wsparcie inwestycyjne w ramach Działania 09.04 skierowane jest do firm subregionu wałbrzyskiego, który obejmuje powiaty dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, m. Wałbrzych. MŚP z sektora produkcyjnego i usługowego mogą ubiegać się o dofinansowanie inwestycji przyczyniających się do rozbudowy (dywersyfikacji, unowocześnienia) przedsiębiorstwa oraz zwiększenia jego konkurencyjności.

Termin naboru wniosków: 8 lutego - 28 marca 2024 

Dofinansowanie:

  • 70% kosztów kwalifikowanych
  • Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych:  100 000,00 PLN
  • Maksymalna wartość projektu: 200 000,00 EUR

Koszty podlegające dofinansowaniu:

  • środki trwałe
  • watrości niematerialne i prawne (w tym zakup licencji na oprogramowanie)
  • "drobne" roboty budowlane

Skontaktuj się ze specjalistą ds. finansowania

Wybierzemy optymalny sposób na sfinansowanie Twojej inwestycji IT

Przejdź do formularza