Analiza danych kluczem do sprawnej produkcji

Nowoczesne technologie oraz działania badawczo-rozwojowe stanowią integralną część modelu zarządzania w firmie Multichem, która jest dostawcą kompletnych rozwiązań dla samochodowych napraw lakierniczych i prowadzi działalność w ponad 50 krajach. Organizacja stale inwestuje we własną infrastrukturę oraz środowisko informatyczne, aby unowocześniać oferowane systemy lakiernictwa renowacyjnego oraz wzmacniać pozycję na międzynarodowych rynkach. Od blisko dwudziestu lat Multichem korzysta z systemu Comarch ERP XL, który jest centrum procesu produkcyjnego. 

Zarząd postanowił wdrożyć i uruchomić narzędzie klasy ERP, wiedząc, że informatyzacja jest absolutną koniecznością, tym bardziej, że prowadzone były wówczas negocjacje z  potencjalnym klientem z Ameryki Środkowej,  prężnie działającym w obu Amerykach. To niewątpliwie roztoczyło perspektywę znaczącego wzrostu wolumenu produkcji – a tym samym całej firmy – i było dodatkowym motorem działania.

O wyborze Comarch ERP XL zdecydowały m.in. elastyczność systemu, funkcjonalności obejmujące wszystkie obszary działalności biznesowej firmy oraz stała aktualizacja programu w kontekście zmian w przepisach prawa. W ramach projektu zostały uruchomione podstawowe moduły wspomagające pracę w obszarach logistyki, finansów i kadr. Kolejnym krokiem było zaimplementowanie do systemu technologii produkcyjnych i uruchomienie produkcji przy wykorzystaniu prostego modułu.

W kolejnym etapie wdrożone zostało rozwiązanie do przygotowywania analiz i raportów - Business Intelligence.

- Uruchomienie tej aplikacji korzystnie wpłynęło na efektywność planowania i dało pełny wgląd w bieżącą sytuację firmy. Raporty generowane w BI pozwalają nam stale kontrolować odchylenia w zużyciu surowców do produkcji, ale przede wszystkim dostarczają precyzyjnych i wiarygodnych danych pomagających podejmować skuteczne decyzje  – wylicza Mateusz Zawieracz, Dyrektor Łańcucha Dostaw z Multichem.

Pełna kontrola nad procesem produkcji jest dla producenta warunkiem gwarancji jakości wytwarzanych produktów i aplikacja Business Intelligence pozwala, aby na każdym etapie przebiegała zgodnie z przyjętymi normami. Na pierwszym etapie rozpoczyna się tracking komponentów, czyli przyjęcie surowców i kontrola ilości dostarczonego towaru. Następnie pracownicy laboratorium pobierają próbki surowców i po badaniu nadają im odpowiedni status. Trzeci etap to przesunięcie towaru we wskazane przez magazynowy system informatyczny miejsce w magazynie surowców. Jeżeli jakość surowców nie spełniła norm, zostają przesunięte do magazynu wyrobów niezgodnych. Ten proces przechodzi 100% surowców – w ten sposób przedsiębiorca ma pewność, że do produkcji używa wyłącznie poprawnych jakościowo komponentów.

W procesie produkcji ważną rolę odgrywa rozwiązanie pozwalające na maksymalną optymalizację surowca – planując zlecenie produkcyjne, Multichem dysponuje dokładną informacją o stanach surowców używanych do danego zlecenia. Jeżeli dany surowiec jest na ukończeniu, specjalny raport automatycznie przelicza zlecenie produkcyjne proporcjonalnie do posiadanego zasobu. Dzięki temu firma unika strat związanych z trudnymi do rozdysponowania końcówek surowców. 

- Każdy surowiec dostarczony do magazynu jest systemowo parowany z partią producenta. Pozwala to śledzić, w jakim produkcie dostarczanym na rynek występuje dana partia surowca. W przypadku reklamacji na wyrób posiadamy szczegółową informację o użytych surowcach, przeprowadzonych badaniach wejściowych i dacie dostawy. Etykieta jest generowana już w pierwszym etapie przyjęcia surowca na magazynu – tłumaczy Mateusz Zawieracz z Multichem.

Z czasem rozbudowany został moduł do zarządzania produkcją w systemie Comarch ERP XL o funkcje pozwalające na jej planowanie i dokładną kontrolę procesu oraz uruchomiony program do organizacji gospodarki magazynowej przedsiębiorstwa Comarch WMS.  

- Z tej aplikacji korzystają pracownicy magazynów z surowcami i opakowaniami. Dzięki integracji z systemem klasy ERP mamy swobodny nadzór nad magazynami oraz pełną kontrolę na przepływem materiałów - dodaje Mateusz Zawieracz z Multichem.

Zobacz jak działa Comarch ERP XL