Aplikacja Comarch ESEF zdała testy w KNF

Prace nad wdrożeniem prowadzeniem obowiązku przygotowywania rocznych sprawozdań finansowych według Jednolitego Europejskiego Formatu Elektronicznego (ang. European Single Electronic Format, ESEF) przez spółki notowane na rynkach regulowanych w Unii Europejskiej nabierają tempa. Obecnie trwają ostatnie przygotowania oraz sprawdzanie poprawności raportów.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) dał taką możliwość spółkom z warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i przygotował bramkę do przesłania testowych wersji raportów ESEF w środowisku produkcyjnym Elektronicznego Systemu Przesyłania Informacji (ESPI). Funkcjonalność jest dostępna do 15 lutego 2021 r.

Do właściwego opracowania sprawozdania według wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych konieczne jest narzędzie informatyczne, które pozwoli taki plik przygotować. Comarch ma w swojej ofercie dedykowaną aplikację – Comarch ESEF. Spółka przekształciła skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2019 do formatu iXBRL przy użyciu tej aplikacji. Raporty Comarch zaliczyły testy UKNF pozytywnie. Bezbłędnym wynikiem mogą się również pochwalić inni emitenci korzystający aplikacji Comarch ESEF.

- Udostępnienie środowiska testowego dla raportów ESEF jest bardzo użyteczne zarówno dla spółek notowanych na GPW, jak i dostawców oprogramowania. Pozyskane od klientów informacje zwrotne na temat ewentualnych wyjątków czy błędów w sprawozdaniach pozwolą nam na zweryfikowanie dostępnych w aplikacji funkcjonalności i ich ewentualne udoskonalenie. Z kolei dla spółek są doskonałym sprawdzianem przed raportowaniem. Z pewnością testowanie przyczyni się do zwiększenia spokoju wśród emitentów, dzięki zapoznaniu się ze ścieżkami i procesami jakie muszą wykonać w zakresie nowego raportowania, które w znaczny sposób odbiega od dotychczasowego składania raportów okresowych ­- mówi Paweł Krupa, product manager systemów Comarch ERP.

 - W Comarch prace przygotowawcze do publikacji sprawozdań finansowych w formacie ESEF zostały zakończone. Zawdzięczamy to w dużej mierze możliwości korzystania z własnego narzędzia, tworzonego z udziałem zespołu odpowiedzialnego za raportowanie finansowe. Comarch, podobnie jak pozostali emitenci, bardzo docenia możliwość weryfikacji próbnych sprawozdań finansowych w udostępnionym przez UKNF środowisku testowym. Pozytywne wyniki walidacji dają poczucie satysfakcji z dobrze wykonanej pracy oraz właściwego przygotowania do publikacji sprawozdań w nowym formacie – opisuje Agnieszka Pasich z Działu Relacji Inwestorskich w Comarch.

Nie odkładaj ESEF na później

Sprawozdanie w formacie ESEF stanowi nową formę komunikacji emitentów z inwestorami oraz innymi interesariuszami. Spółki będą musiały „tagować” sprawozdania przy użyciu języka znaczników XBRL. Jest to zbiór pojęć zawartych w taksonomii, czyli słownika pojęć służących do znakowania danych w sprawozdaniach w standardzie XBRL. Terminologia wykorzystana w słowniku jest oparta na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Co oznacza, że dane z raportu przygotowanego przez spółkę np. z Francji będą zaprezentowane w taki sam sposób jak informacje zawarte w raporcie firmy np. z Polski.

- Pierwszą wersję aplikacji Comarch ESEF udostępniliśmy w kwietniu 2020 roku. Wtedy też ruszyliśmy z kampanią informacyjną oraz cyklem szkoleń i webinariów. Widzieliśmy duże zainteresowanie i obecnie z naszego narzędzia korzysta już ponad 50 giełdowych spółek. Właśnie udostępniliśmy nową wersję Comarch ESEF, a w niej nową wersję taksonomii „2020” która została udostępniona od ESMA. Pracujemy również nad kolejnymi funkcjonalnościami m.in. podpisów w aplikacji – dodaje Paweł Krupa.

Dodatkową korzyścią, jaką daje format ESEF jest pełniejszy dostęp do danych. Zgodnie z nowymi regulacjami dane prezentowane są w postaci xHTML i ich zapis widoczny jest w dowolnej przeglądarce internetowej, bez konieczności instalowania zewnętrznego systemu informatycznego.

- Wprowadzenie standardu ESEF to duży przełom na europejskim rynku kapitałowym. Z pewnością usprawni przepływ informacji między emitentami a analitykami giełdowymi, co powinno przełożyć się na wzrost wartości transakcji międzynarodowych na rynkach kapitałowych – mówi Paweł Krupa.

Coś więcej niż Excel

Większość emitentów rynku głównego GPW przygotowuje sprawozdanie skonsolidowane w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Pracownicy działów finansowych zazwyczaj ręcznie przenoszą dane pomiędzy systemami przy tworzeniu raportu finansowego. Aplikacja Comarch ESEF automatyzuje ten proces.

- Raz „zlinkowane” komórki pomiędzy aplikacją Comarch ESEF a arkuszem kalkulacyjnym mogą być wykorzystywane każdorazowo przy tworzeniu sprawozdań za kolejne okresy rozliczeniowe. Aby „zlinkować” dane, należy je zaznaczyć i wybrać odpowiednio zdefiniowany obszaru w arkuszu Excel. Jak już oba pliku zostaną powiązane, wystarczy w aplikacji wybrać opcję „aktualizuj” i automatycznie dane zostaną zmienione na te najnowsze. „Linkować” możemy tabele, w których są nie tylko liczby ale i tekst. To znacznie ułatwia i automatyzuje pracę w kolejnych latach oraz minimalizuje ryzyko popełnienia błędu – opisuje Paweł Krupa.

Raporty zgodne z wytycznymi ESEF są zapisywane w formatach xHTML i mogą być otwierane bez problemu w dowolnej przeglądarce internetowej, jak i przez programy informatyczne gromadzące i przetwarzające dane. Sprawozdania mogą być również eksportowane do formatów PDF lub DOCX. Warto dodać że w każdym momencie pracy nad raportem, użytkownik systemu może uruchomić walidacje, które sprawdzą poprawność otagowanych informacji. Walidator ten zbudowany jest zgodnie z wytycznymi regulatora ESMA.

Właściwe opracowanie sprawozdania według Jednolitego Europejskiego Formatu Elektronicznego umożliwia Comarch ESEF, z której korzysta ponad pięćdziesiąt spółek giełdowych m.in.: Apator S.A., APS Energia S.A., Auto Partner S.A., Erbud S.A., Grupa Kapitałowa Vistula Retail Group Inter Cars S.A., Korporacja KGL S.A., Master Pharm S.A.,  Unimot S.A., P.A. Nova S.A., Ronson Development, Vigo System S.A. czy też X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

System dostępny jest w wersji chmurowej oraz stacjonarnej. Można skorzystać też z wersji demo aplikacji, która prezentuje podstawowe funkcjonalności niezbędne do przygotowania raportu.