Przykład raportu w iXBRL

Raporty XBRL w przeglądarce internetowej

Znaczniki XBRL etykietują informacje finansowe dzięki czemu są porównywalne , ustrukturyzowane i dostępne do szybkiego odczytu w przeglądarce internertowej. Znaczniki muszą być osadzone w dokumencie xHTML przy użyciu standardu Inline XBRL (iXBRL). W efekcie, dokument w tym formacie umożliwia szybszą i efektywniejszą analizę sprawozdania finansowego emitenta.

Do poniższego raportu w formacie iXBRL została przekształcona część skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch SA za 2019 rok, zgodnie z wytycznymi ESEF, mającymi zastosowanie do raportów rocznych za lata obrotowe rozpoczynające się 1 stycznia 2020 lub później

Sprawozdania XBRL można przeglądać w przeglądarce internetowej dzięki wykorzystaniu specyfikacji standardu inline XBRL (iXBRL).

Przy użyciu naszej autorskiej aplikacji Comarch ESEF przekształciliśmy skonsolidowane sprawozdanie finansowe Comarch SA za rok 2019 do formatu iXBRL. 

Skontaktuj się z ekspertem Comarch


Określ swoje potrzeby biznesowe. My zaoferujemy Ci opiekę informatyczną i dedykowane rozwiązanie.Przejdź do formularza