Spółka ALSTOR, jedna z najstarszych istniejących prywatnych firm komputerowych, postrzegana jest jako dystrybutor typu VAD (Value Added Distributor), wybrała zintegrowany system Comarch ERP – Comarch CDN XL. Implementację rozwiązania zrealizował warszawski zespół wdrożeniowy firmy Comarch.

Przed wdrożeniem nowego systemu, firma ALSTOR używała różnych, niezintegrowanych aplikacji do zarządzania sprzedażą, zamówieniami internetowymi, serwisem, magazynem, kadrami oraz księgowością (niektóre aplikacje zaprojektowane w połowie lat 90-tych). Oprócz tego firma korzystała z wielu dodatkowych plików Excel w celu obsługi wysyłek, ewidencji kontaktów z klientami i rejestracji cenników oraz promocji. Takie rozwiązanie nie było zintegrowanym systemem pozwalającym na pełne zarządzanie przedsiębiorstwem, oraz utrudniało dostęp do wszystkich niezbędnych informacji wspierających zarządzanie oraz wykonywanie pracy operacyjnej.
Szybki rozwój firmy, zmiana i rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów, dynamicznie zwiększająca się liczba klientów oraz wymagań partnerów sprawiły, że konieczne stało się ujednolicenie i zintegrowanie wszystkich procesów biznesowych. Do osiągnięcia tego celu konieczny był nowoczesny system informatyczny.

Po wszechstronnej analizie rozwiązań IT dostępnych na rynku, spółka ALSTOR wybrała system z oferty Comarch ERP – Comarch CDN XL, który umożliwił usprawnienie współpracy pomiędzy działami sprzedaży i serwisu, pomagając przedsiębiorstwu zarządzać zadaniami: rejestracji i wyceny zamówień, planowania zakupów oraz monitorowania przepływu materiałów, zarządzania dostawami, obsługi magazynu, zarządzania kadrami, przygotowywania analiz i raportowania, oraz działaniami związanymi z zamówieniami internetowymi.

– Zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu Comarch CDN XL ze względu na jego bogatą funkcjonalność i elastyczność konfiguracji. Duże znaczenie w procesie wyboru rozwiązania informatycznego miał też fakt, iż producent jest spółką polską, zna polskie realia biznesowe, a system jest dopasowany do polskich przepisów – mówi Tomasz Szukała, dyrektor zarządzający firmy ALSTOR Sp. J.

Wdrożenie objęło moduły: Sprzedaż, Zamówienia, Kompletacja, Serwis, Księgowość, Płace i Kadry, Business Intelligence oraz Pulpit Kontrahenta.

Główną korzyścią płynącą z wdrożenia systemu z bogatej oferty Comarch ERP – Comarch CDN XL było zintegrowanie wszystkich obszarów działalności firmy jednym centralnym systemem informatycznym. Integracja ta przekłada się na usystematyzowanie i uproszczenie wielu procesów w spółce ALSTOR, np. dzięki usprawnieniu przepływu informacji pomiędzy działem handlowym, opiekunami produktów oraz magazynem – po pierwszym roku pracy w nowym oprogramowaniu zapasy magazynowe uległy zmniejszeniu o około 15 proc., przy utrzymaniu na tym samym poziomie dostępności towarów do sprzedaży.

Dzięki modułowi Business Intelligence zorganizowano system sprawozdawczości i analiz w takich obszarach funkcjonalnych firmy jak sprzedaż, magazyny i zaopatrzenie oraz finanse, a czas przygotowania analiz został skrócony do minimum – raporty, które wcześniej przygotowywano w kilka dni, teraz są dostępne błyskawicznie.

Dzięki rozbudowaniu systemu Comarch CDN XL, należącego do palety produktów Comarch ERP, o moduł do obsługi zamówień internetowych – Comarch Pulpit Kontrahenta – dwukrotnie skrócił się czas realizacji zamówień klientów.

Ponadto system Comarch CDN XL znacznie usprawnił ogólną komunikację wewnątrz firmy oraz zmniejszył czas i pracochłonność codziennych czynności.

ALSTOR prowadzi działalność na polskim rynku IT już od 1987 roku. działa jako dystrybutor wyspecjalizowany w kilku wybranych obszarach technologicznych:  systemy pamięci masowych, systemy przetwarzania dokumentów, systemy zarządzania infrastrukturą informatyczną, systemy wspierające diagnostykę medyczną oraz systemy obrazowania radiologicznego oraz systemy profesjonalnego obrazowania.