Działająca od 1995 roku firma Biuro-LAND korzysta z systemu Comarch CDN XL oraz aplikacji Comarch Mobilny Magazynier, pracującej na mobilnych kolektorach danych. Pakiet oprogramowania Comarch wspiera wszystkie obszary funkcjonowania Biuro-LAND, dostarczając firmie rozwiązań dostosowanych do potrzeb specyficznej branży biuro-serwisowej. Korzyści osiągnięte dzięki temu wdrożeniu można zobaczyć na filmie referencyjnym dostępnym na stronie www.Comarch.pl/mobile.

W początkowym okresie działalności firma Biuro-LAND pracowała na niezintegrowanym oprogramowaniu funkcjonującym w środowisku MS-DOS. Wraz z rozwojem przedsiębiorstwa oprogramowanie to stawało się coraz mniej wystarczające, dlatego w 2005 roku podjęto decyzję o jego wymianie. Na wybór Comarch CDN XL wpływ miała zaawansowana funkcjonalność systemu, a także jego korzystna cena oraz profesjonalny serwis, który jest niezbędny podczas prawidłowego wdrożenia.

– Pracujemy na systemie Comarch CDN XL od 2006 roku. Od samego początku wiedzieliśmy, jakich funkcjonalności oczekujemy od nowego oprogramowania. Mieliśmy jasno określone procedury organizacyjne, zależało nam na tym, aby system w pełni nimi zarządzał. Procesy, które w początkowym okresie wydawały nam się wystarczające, wielokrotnie zmienialiśmy, dopasowując je do rosnących wymagań rynku i potrzeb usprawnienia komunikacji wewnątrz firmy. Możliwości systemu Comarch CDN XL pozwalają nam elastycznie wprowadzać te zmiany w życie – podkreśla Krzysztof Porębski, prezes Zarządu Biuro-LAND.

Biuro-LAND korzysta z systemu Comarch CDN XL, który w pełni zarządza wszystkimi procesami handlowo-organizacyjnymi przedsiębiorstwa. Pracę w trzech odrębnych magazynach w Jaworznie i w Krakowie wspiera najnowsza wersja aplikacji Comarch Mobilny Magazynier, działająca na mobilnych kolektorach danych. Istotnym narzędziem codziennej pracy Biuro-LAND jest także internetowa platforma Pulpit Kontrahenta, za pośrednictwem której obsługiwane są zamówienia od kluczowych klientów.

– Potwierdzeniem osiągniętych przez Biuro-LAND korzyści jest film referencyjny, w którym można obejrzeć, jak na co dzień działa firma i jak oprogramowanie Comarch usprawnia tą działalność. Zdjęcia zrealizowano w normalnym dniu roboczym, dlatego wszystkie procesy widoczne w filmie są rzeczywiste. Zachęcam do obejrzenia materiału na stronie www.Comarch.pl/mobile – mówi Edyta Kozek, Business Development Manager ERP w Comarch.

– Dzięki oprogramowaniu Comarch oraz zmianom organizacyjnym, jakie zastosowaliśmy po wdrożeniu, znacznie podnieśliśmy jakość świadczonych usług, czas, jaki poświęcamy na ich wykonanie oraz zdecydowanie ograniczyliśmy koszty funkcjonowania firmy w poszczególnych działach – dodaje Prezes Krzysztof Porębski.

Biuro-LAND zajmuje się kompleksową obsługą biur. W terminie 24 godzin od chwili złożenia zamówienia, dostarcza klientom wszystkich niezbędnych artykułów potrzebne do funkcjonowania każdego biura. Oferta handlowa firmy liczy ponad 22 000 starannie wyselekcjonowanych produktów – począwszy od papieru, skończywszy na materiałach eksploatacyjnych i urządzeniach, takich jak kopiarki, drukarki czy faksy.