Inter Cars wybrał Comarch ESEF

Spółki notowane na rynkach regulowanych w Unii Europejskiej będą musiały sporządzać roczne sprawozdania finansowe według Jednolitego Europejskiego Formatu Elektronicznego (ang. European Single Electronic Format, ESEF). Dotyczy to również emitentów obecnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przejście na nowy format raportowania może być dla spółek dużym wyzwaniem. Jak przy wielu tego rodzaju zmianach, firmy często sięgają po rozwiązania informatyczne, które zawierają funkcjonalności niezbędne do właściwego wywiązania się z nowego obowiązku. W ofercie Comarch jest już dedykowana aplikacja do opracowania sprawozdania według wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – Comarch ESEF.

Z rozwiązania korzysta już ponad 40 spółek giełdowych m.in. Inter Cars, Auto Partner i Ronson. Na zakup oprogramowania zdecydowały się także pierwsze spółki z Hiszpanii i Niemiec m.in. DRESTATE Services GmbH.

Comarch również przekształcił skonsolidowane sprawozdanie finansowe spółki za rok 2019 do formatu iXBRL przy użyciu aplikacji Comarch ESEF.

Jak działa Comarch ESEF

Większość emitentów rynku głównego GPW przygotowuje sprawozdanie skonsolidowane w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Aplikacja Comarch ESEF posiada wbudowany format raportu zgodny z wytycznymi Jednolitego Europejskiego Formatu Elektronicznego, którego funkcjonalności umożliwiają linkowania danych w systemie z plikami Excel.  

- Dotychczas podstawowe dane finansowe spółek były najczęściej wprowadzane ręcznie każdorazowo przy tworzeniu raportu finansowego. Aplikacja Comarch ESEF automatyzuje ten proces. Wystarczy oznaczyć dane, które mają zostać zaktualizowane, a następnie wybrać odpowiednio zdefiniowany obszaru w arkuszu Excel. Jak już „zlinkujemy” oba pliki, to wystarczy, że po każdej zmianie wartości w arkuszu kalkulacyjnym, naciśniemy w aplikacji opcję „aktualizuj” i automatycznie dane w aplikacji zostaną zmienione na te najnowsze. Warto dodać, że linkować  można tabele, w których są nie tylko liczby ale i tekst. To bardzo ułatwia bezawaryjną pracę – opisuje Paweł Krupa, Product manager systemów Comarch ERP.

Dane wprowadzone raz do aplikacji, mogą być wykorzystywane w latach kolejnych, a samo sprawozdanie można tworzyć na postawie roku poprzedniego, czyli wykorzystując pracę wykonaną w wcześniej.

- To znacznie ułatwia i automatyzuje pracę w kolejnych latach – podkreśla Paweł Krupa.

Raporty zgodne z wytycznymi ESEF są zapisywane w formatach xHTML i mogą być otwierane bez problemu w dowolnej przeglądarce internetowej, jak i przez programy informatyczne gromadzące i przetwarzające dane. Jednak wiele spółek potrzebuje również sprawozdań w formatach PDF lub DOCX.

- Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi klientami, rozmawiamy również z firmami, które są zainteresowane zakupem aplikacji Comarch ESEF. Wielu z nich zgłaszało nam potrzebę zapisywania raportów w formatach powszechnie stosowanych przez pracowników działów finansowych czy też relacji inwestorskich. Dlatego wprowadziliśmy taką funkcjonalność. Po kliknięciu w przycisk „Eksportuj”, wybieramy format w jakim raport ma być zaprezentowany. Co ważne, w aplikacji dostępny jest eksport do Word wzbogacony o informacje o naniesionych tagach, który zapisywany jest w komentarzach pliku Word – tłumaczy Paweł Krupa.

Oprogramowanie posiada wbudowany zbiór najnowszych znaczników taksonomii ESEF, czyli słownika pojęć służących do znakowania danychsprawozdaniach w standardzie XBRL. Można je przypisywać do danych w sprawozdaniu finansowym, a sam słownik w prosty sposób uzupełniać o nowe rozszerzenia. Dodatkowo raport można przeszukiwać w intuicyjny sposób przy użyciu drzewa taksonomii lub poprzez wyszukiwarkę.

- Jako spółka giełdowa przykładamy ogromną uwagę do tego, jakie oprogramowanie jest wykorzystywane w naszej firmie. Stworzony w Polsce, przyjazny dla użytkownika system oraz  troska o  bezpieczeństwo danych zaowocowały tym, iż zdecydowaliśmy się skorzystać z narzędzia dostarczonego przez Comarch. Głęboko wierzę, że kolejne lata utwierdzą nas w przekonaniu o właściwym wyborze, a samo narzędzie przyczyni się do usprawnienia wybranych procesów raportowania wewnątrz organizacji – mówi Magdalena Chojecka, Dyrektor ds. Sprawozdawczości Finansowej i Konsolidacji Inter Cars SA.

Jakie korzyści daje format ESEF

Dla uczestników rynku kapitałowego, czyli spółek notowanych na giełdach papierów wartościowych, analityków i inwestorów oraz instytucji sprawujących nadzór, nowe regulacje dają wiele korzyści, a będą one najbardziej widoczne po powstaniu centralnego systemu gromadzącego i przetwarzającego dane. Taki system pozwoli w łatwy sposób raportować dane finansowe spółek z wszystkich rynków regulowanych UE.

- Obecnie największą korzyścią, jaką daje format ESEF jest pełniejszy dostęp do danych. Zgodnie z nowymi regulacjami dane prezentowane są w postaci XHTML i ich zapis widoczny jest w dowolnej przeglądarce internetowej, bez konieczności instalowania zewnętrznego systemu informatycznego – podkreśla Paweł Krupa.

- Dodatkowo dzięki znakowaniu, każda osoba przeglądająca sprawozdanie w przeglądarce internetowej jest w stanie sprawdzić, czego dotyczą poszczególne dane w raporcie, nawet jeśli sprawozdanie jest stworzone w innym języku, ponieważ po wskazaniu odpowiedniej liczby, w przeglądarce pojawia się informacja w języku angielskim, czego dotyczy dana wartość – uzupełnia Paweł Krupa.

Dla spółek wprowadzenie regulacji ESEF daje możliwość przejrzenia, uporządkowania i ustandaryzowania danych w raportach finansowych.

Właściwe opracowanie sprawozdania według Jednolitego Europejskiego Formatu Elektronicznego umożliwiają narzędzia informatyczne. Comarch opracował dedykowaną aplikację – Comarch ESEF, z której korzysta ponad czterdzieści spółek giełdowych m.in.: Apator S.A., APS Energia S.A., Auto Partner S.A., Erbud S.A., Inter Cars S.A., Korporacja KGL S.A., Master Pharm S.A.,  Unimot S.A., P.A. Nova S.A., Ronson Development, Vigo System S.A. czy też X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.

System dostępny jest w wersji chmurowej oraz stacjonarnej. Można skorzystać też z wersji demo aplikacji, która jest wyposażona w podstawowe funkcjonalności niezbędne do przygotowania raportu.

Zobacz cennik

Przetestuj wersje demo