Koniec z VAT 7 czas na nowy JPK V7

Rozpoczyna się kolejny etap zmian podatkowych w ramach Jednolitego Pliku Kontrolnego. Od 1 października tego roku przedsiębiorcy będą mieli obowiązek korzystać z nowego przesyłanego elektronicznie pliku JPK_V7. Zastąpi on deklaracje VAT-7 i VAT-7K oraz będzie podstawą do rozliczenia podatku VAT dla wszystkich firm.

Zmiany obejmą wszystkie firmy, bez względu na wielkość. Nowelizacja struktury JPK ma  być dla podatników VAT uproszczeniem oraz ułatwieniem w rozliczeniach podatkowych, a dla urzędów administracji skarbowej usprawnieniem w analizie i weryfikacji deklaracji składanych przez przedsiębiorców.

Jak jest teraz, a jak będzie

Obowiązujące jeszcze przepisy zobowiązują czynnego podatnika VAT do składania w urzędzie skarbowym deklaracji VAT-7 lub VAT-7K oraz pliki kontrolne JPK_VAT, które co miesiąc muszą przesyłać nawet przedsiębiorcy rozliczający podatek VAT kwartalnie. Nowa formuła pliku połączy strukturę JPK_VAT, deklaracje VAT oraz dodatkowo będzie zawierać szczegółowe oznaczenia określonych transakcji.

Każda zmiana w przepisach podatkowych nakłada na firmy nowe obowiązki. Pracownicy muszą zapoznać się z wymogami oraz opracować procedury zbierania i przekazywania danych na potrzeby jednolitego pliku kontrolnego. Ujednolicenie struktur JPK_VAT i deklaracji VAT-7 w jeden dokument może znacznie te prace uprościć – mówi Paweł Krupa, product manager systemów Comarch ERP.

A co w środku JPK_V7?

Nowa struktura JPK_V7 zawierać będzie dane o transakcjach zakupu i sprzedaży, z wyszczególnieniem wartości, kwot i stawek podatku VAT. W pliku znajdą się również dane poszczególnych kontrahentów. Deklaracja będzie składać się z dwóch struktur logicznych: ewidencyjnej – z zawartością zbliżoną do składanych dotychczas plików JPK_VAT oraz deklaracyjnej –z wykazem pozycji z dotychczasowej deklaracji VAT-7.

Struktura wprowadzi też oznaczenia dla różnego rodzaju transakcji, w szczególności tych  wrażliwych, narażonych na oszustwa podatkowe (m.in sprzedaży alkoholu etylowego czy wyrobów tytoniowych).

- Jednym z założeń wprowadzenia JPK jest podniesienie efektywności kontroli podatkowej. Dzięki wprowadzeniu struktury JPK_V7 dane znajdujące się w rejestrze VAT będą docierać do organów podatkowych z jednego źródła, co powinno usprawnić proces weryfikowania danych i rozpoznawania nieprawidłowości. Dla przedsiębiorców to o tyle pozytywna wiadomość, że kontrole skarbowe mogą być przeprowadzane rzadziej, a zwrot podatku następować szybciej – zauważa Paweł Krupa.

Obowiązywać będą dwa warianty pliku JPK_V7 w zależności od częstotliwości, jaką podatnik zadeklarował w rozliczeniach z fiskusem na formularzu VAT-R. W przypadku rozliczeń miesięcznych obowiązywać będzie plik JPK_V7M, natomiast podatnicy rozliczający się kwartalnie składać będą plik JPK_V7K. Warto jednak zwrócić uwagę, że w przypadku wyboru JPK_V7K, podatnik i tak będzie musiał składać ten plik co miesiąc z wypełnioną częścią ewidencyjną JPK.

Odpowiedni program pozwoli prawidłowo przygotować plik i uniknąć kar

Deklaracja JPK_V7 musi być przygotowana i złożona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dokument musi być skompresowany, zaszyfrowany oraz zapisane w formacie XML a wielkość poszczególnych archiwów nie może przekraczać 60 MB. Do jego przygotowania niezbędny jest system informatyczny klasy ERP, który jest wyposażony w funkcjonalność Jednolitego Pliku Kontrolnego. Plik można składać tylko drogą elektroniczną, za pomocą interfejsu komunikacji zdefiniowanego na stronie Ministerstwa Finansów. Należy pamiętać, że JPK nie mogą być przesyłane pocztą elektroniczną.

Oprogramowanie Comarch ERP gotowe na JPK_V7

Oprogramowanie comarch erp gotowe na nowe jpk v7

Oprogramowania Comarch ERP mają funkcjonalność Jednolitego Pliku Kontrolnego i są zgodne z przepisami Ministerstwa Finansów oraz bezpłatnie aktualizowane do wymogów wprowadzanych przez ustawodawcę. Dodatkowo programy pozwalają na dokonywanie oznaczeń transakcji i ich zapamiętywanie, co daje gwarancję, że dokumenty będą wystawiane prawidłowo i minimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia błędu. Nieprawidłowe oznaczenie transakcji w przesyłanym pliku JPK_V7 powoduje, że jest on wadliwy i organ podatkowy nie może przeprowadzić jego weryfikacji. Brak możliwości złożenia poprawnego pliku JPK może z kolei oznaczać nałożenie na podatnika m.in. kar pieniężnych. Aby uniknąć tych nieprzyjemności, warto sięgnąć po oprogramowanie sprawdzonego producenta – podkreśla Paweł Krupa.