Korzystając z możliwości, jakie dają dotacje z Unii Europejskiej, firma partnerska CDN Comarch organizuje bezpłatne szkolenia pod hasłem "Z komputerem za pan brat".

Projekt skierowany jest do osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej, które ukończyły 45 lat, mają co najwyżej wykształcenie średnie i są zainteresowane zdobyciem  nowych umiejętności  lub podwyższeniem posiadanych kwalifikacji.

W ofercie znajdują się szkolenia z zakresu księgowości i finansów oraz kadr i płac, prowadzone na systemie CDN OPT!MA. Szczegółowe informacje o projekcie szkoleniowym odnajdą Państwo na stronie internetowej organizatora. 
Projekt trwa do 30.04.2009.