Nowe technologie to pojęcie często używane na określenie zaawansowanych rozwiązań technicznych i najnowszych odkryć naukowych znajdujących zastosowanie w praktyce. Innowacja biznesowa jest nowością mającą zastosowanie w działalności gospodarczej.

Jesteśmy świadkami powstawania nowej gałęzi gospodarki, która bazuje na wiedzy oraz nowych technologiach. Zjawisko to obserwujemy zarówno w państwach wysoko rozwiniętych, jak i  w krajach, które od niedawna weszły na ścieżkę przyśpieszonego rozwoju gospodarczego i technologicznego. Innowacyjność jest obecnie jednym z najważniejszych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego regionów i państw. Nowy typ gospodarki, jaki budują państwa pragnące osiągnąć wysoki poziom rozwoju oraz konkurencyjności, bazuje właśnie na innowacjach.

Wyścig po sukces, w którym biorą udział współczesne firmy, doprowadził do sytuacji, w której przedsiębiorcy, dla uzyskania skutecznej przewagi konkurencyjnej, starają się wyprzedzać konkurencję w szukaniu wszystkiego tego, co nowatorskie i trudne do skopiowania. Obecnie jednym z kluczowych czynników konkurencyjności przedsiębiorstw są właśnie innowacje. Ale czym właściwie one są? W potocznym rozumieniu innowacja oznacza coś nowego i innego od dotychczasowych rozwiązań. Kojarzy się z potrzebą zmian na lepsze. Samo słowo innowacja oznacza zaś odnowienie. Optymalnym kryterium wszechstronnej oceny firmy może być konkurencyjność, rozumiana jako cecha, która określa zdolność przedsiębiorstwa do ciągłego kreowania tendencji rozwojowej, wzrostu produktywności oraz do skutecznego rozwijania rynków zbytu w warunkach oferowania przez konkurentów nowych, lepszych i tańszych towarów i usług. Obecnie innowacje są jednym z kluczowych czynników decydujących o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw.

Innowacyjny może więcej

Zarządzanie innowacyjne polega na wprowadzaniu szeroko pojętych zmian, przede wszystkim w istotnych obszarach działalności przedsiębiorstwa, ukierunkowanych na jego rozwój. Dzięki innowacjom następuje poprawa i unowocześnienie procesów wytwórczych oraz biznesowych, podniesienie produktywności, wydajności i jakości pracy, wzrost jakości wyrobów i ich konkurencyjności, zwiększenie ogólnej sprawności i efektywności działania firmy, udoskonalenie organizacji i metod pracy, zlikwidowanie barier i aktywizacja zasobów, poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy, co przekłada się na wyższe zyski. Innowacje zawarte w produktach i procesach biznesowych przedsiębiorstwa prowadzą do wzrostu ich jakości lub obniżenia kosztów działalności biznesowej. Z samej definicji innowacji wynika, że efekt poprawy jakości lub obniżenia kosztu zostanie uzyskany przez innowatora wcześniej – przed rywalami. Stąd jego pozycja konkurencyjna, a co za tym idzie –także i konkurencyjność jest wyższa. Dzięki innowacjom zyskujemy wyższą jakość produktu – niosącą więcej funkcji, wyższe osiągi, niższe koszty eksploatacyjne czy wydłużoną żywotność. Czynniki te są źródłem dodatkowej satysfakcji użytkownika i nośnikiem podwyższonej konkurencyjności w stosunku do produktów rywali. Przyrost jakości usługi dzięki innowacji to na przykład skrócenie okresu obsługi klienta czy też automatyzacja procesów zachodzących w organizacji. W tym przypadku przyrost jakości podwyższ konkurencyjność innowatora na kilka sposobów. Po pierwsze, zwiększa zapotrzebowanie na usługi oferowane przez innowatora, gdyż klienci odchodzą od konkurentów. Dzięki temu rosną przychody ze sprzedaży i rynkowy udział innowatora. Po drugie, w warunkach niezmienionego poziomu kosztów stałych firmy zwiększona sprzedaż nowego produktu po starej cenie powoduje wzrost rentowności. Po trzecie, skrócenie czasu obsługi klientów zwiększa (bez ponoszenia dodatkowych nakładów inwestycyjnych) zdolność wytwórczą, a więc możliwość zaspo-kajania potrzeb większej liczby nabywców. Innowacje powodujące obniżenie jednostkowych kosztów bezpośrednich wytworzenia produktu lub kosztów stałych przedsiębiorstwa również mogą przynieść wzrost bieżącej lub przyszłej konkurencyjności firmy. Bieżąca konkurencyjność wzrośnie, ponieważ przedsiębiorstwo, antycypując wzrost sprzedaży, może obniżyć cenę w taki sposób, aby zachować (lub nieco poprawić) wartości uzyskiwanych dotychczas wskaźników rentowności sprzedaży, majątku i kapitałów własnych. Obniżona cena skutkuje wzrostem atrakcyjności oferty (przy zachowaniu jakości dotychczas oferowanych produktów) i powoduje wzrost udziału w rynku, a także wzrost wielkości nadwyżki przychodów nad kosztami. Przedsiębiorstwo odnosi nie tylko bezpośrednie korzyści, ale również dzięki lepszej pozycji konkurencyjnej na rynku ma ułatwiony dostęp (po niższych kosztach) do zewnętrznych źródeł finansowania. Można więc stwierdzić, że konkurencja między przedsiębiorstwami w dużej mierze rozgrywa się na dwóch poziomach:

 • tworzenia innowacji (a więc działań odkrywczych) – w tej sytuacji Comarch dostarcza gotowe narzędzia budujące przewagę konkurencyjną firm (patrz: Tab. 1),
 • adaptacji innowacji (działań powielających, adaptacyjnych, dostosowawczych) – w tej sytuacji Comarch wspiera firmy i pomaga im w procesie wdrożeniowym innowacji poprzez szkolenia.
 1. nowy, innowacyjny system klasy ERP – Comarch ALTUM, z którego korzysta już ponad 60 przedsiębiorstw w Polsce, Francji, Niemczech i Austrii;
 2. bezpłatny i prosty program do fakturowania – iFaktury24;
 3. rozwiązania e-commerce: Comarch iSklep24, integracja z Allegro, Google, Facebookiem i porównywarkami cen, Pulpit Kontrahenta oraz wirtualna galeria handlowa iMall24;
 4. kompletne, zintegrowane rozwiązanie dla sieci handlowych: ERP + Retail + e-commerce + EDI + lojalność;
 5. rozwiązania mobilne dla przedstawicieli handlowych i pracowników magazynu oraz managerów;
 6. systemy BI, niebawem również w Comarch OPT!MA;
 7. rozwiązanie dla placówek medycznych – iMed24;
 8. obsługa księgowa dla firm – iKsięgowość24;
 9. backup baz danych i dokumentów – iBard;
 10. Comarch Multitouch Solutions – rozwiązania umożliwiające wprowadzenie klientów w interaktywny świat emocji i rozrywki.

Tab. 1.  Zestaw kluczowych narzędzi IT – innowacji Comarch – dedykowanych firmom i pozwalających im uzyskać przewagę rynkową nawet w warunkach kryzysu

Podsumowując, dochodzimy do wniosku, że dla osiągnięcia wysokiej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, szczególnie w warunkach kryzysu rynkowego, niezbędne jest utrzymanie wysokiego poziomu innowacyjności, którą określa się jako zdolność do permanentnego generowania i realizowania innowacji, które znajdują uznanie u odbiorców ze względu na wysoki poziom nowoczesności, konkurencyjności i jakości oferowanych produktów i usług.

Wpływ nowych technologii na komunikację firmy z jej otoczeniem

Wraz ze zmianą świadomości społeczeństwa zmieniło się również postrzeganie firm. Sukces przedsiębiorstwa często nie zależy już tylko i wyłącznie od jego wyników ekonomicznych. Duże znaczenie ma także wizerunek i akceptacja społeczna firmy. Dlatego tak istotną sprawą staje się odpowiednia komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem. Jeszcze do niedawna za komunikację firmy uważano jedynie przekazywanie informacji na zewnątrz. Obecnie warto spojrzeć na temat w dużo szerszym kontekście. To właśnie sposób, w  jaki przedsiębiorstwo komunikuje się z jego otoczeniem, ma decydujący wpływ na kształtowanie jego wizerunku i  wielkości sprzedaży, jaką osiąga. Współczesnym celem komunikowania się przedsiębiorstwa jest wchodzenie w interakcje z otoczeniem, m.in. z konsumentami. Jest to zarówno przekazywanie informacji na zewnątrz, jak i odbieranie i analizowanie informacji zwrotnych na temat firmy oraz oferowanych przez nią produktów i usług. Komunikowanie się przedsiębiorstwa jest ważnym elementem jego funkcjonowania. Jest to złożony, ciągły proces, dlatego należy świadomie i bardzo konsekwentnie kształtować go tak, aby wizerunek przedsiębiorstwa był pozytywny i wiarygodny.

Comarch stawia na różnorodność kanałów komunikacji z klientem, posiadając w swej ofercie narzędzia wspierające zarówno tradycyjne kanały sprzedaży (sprzedaż w sklepie lub sieci sklepów), jak i coraz bardziej popularne narzędzia e-commerce (sklep internetowy oraz platforma B2B) oraz sprzedaż mobilną (vanselling). Aby strategia wielokanałowej sprzedaży przyniosła firmie korzyści, niezbędne jest świadome zarządzanie wszystkimi kanałami sprzedaży równocześnie, a nie każdym osobno. Takie możliwości daje oprogramowanie Comarch, które pozwala na harmonijne prowadzenie sprzedaży w tradycyjnym sklepie, a także w Internecie i przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych, a jednocześnie daje klientom wiedzę biznesową konieczną do podejmowania skutecznych decyzji. Comarch oddaje swoim klientom narzędzia podnoszące standard i jakość komunikacji.

Przyjęta przez przedsiębiorstwo strategia dotarcia do rynku zbytu określa kanał lub kombinację kanałów sprzedaży i marketingu, które pozwalają najlepiej zrealizować plany sprzedażowe. Określenie kanałów komunikacji z klientem jest więc następnym krokiem, który firma musi wykonać po wytyczeniu strategii sprzedaży. Niezbędne jest wyodrębnienie grup klientów, do których firma chce dotrzeć ze swoją ofertą (tzw. targetowanie oferty), a następnie wybór kanałów komunikacji z każdą z grup. Jest to istotą strategii wielokanałowej sprzedaży, zakładającej, że firma powinna docierać do różnych grup docelowych za pośrednictwem odpowiednio dobranych kanałów sprzedaży oraz niekonwencjonalnych narzędzi.

Jak innowacje przyczyniają się do wzrostu sprzedaży

Badania pokazują, że większość konsumentów poszukuje w Internecie ogólnych informacji o produktach, które zamierza nabyć, natomiast samego zakupu dokonuje w sposób tradycyjny, przychodząc do sklepu. Jest to tzw. efekt ROPO (Research Online Purchase Offline) lub BOPIS (Buy Online Pickup In Store). Na następnej stronie przedstawiamy dane sprzedażowe firm, które rozszerzyły swoje tradycyjne kanały sprzedaży. Z raportu „e-Retail Sales Index” przygotowanego przez Capgemini wynika, że firmy wykorzystujące innowacje w postaci kilku kanałów sprzedaży mają mocniejsze wzrosty sprzedaży nad tymi jednokanałowymi aż o 19 proc. rok do roku.

Wyróżnij się i wprowadź swoich klientów w interaktywny świat emocji i rozrywki

Centrum Innowacji Comarch na bieżąco śledzi nowe trendy pojawiające się na rynku IT, równocześnie rozwijając autorskie oprogramowanie Comarch. W efekcie prac badawczych powstały unikalne rozwiązania wspierające biznes firm z różnych branż i sektorów rynku. Wiemy, że aby wyróżnić dziś swoją ofertę na tle silnej konkurencji, należy dostarczyć klientom coś wyjątkowego, coś, co sprawi, że transakcje kupna-sprzedaży staną się nie tylko rutyną, ale wzbudzą u klientów pozytywne emocje, a nawet dostarczą rozrywkę. Firmy, które najlepiej zrozumieją potrzeby klientów i w największym stopniu zdołają je zaspokoić, zapewnią sobie wzmocnienie marki, a także wygrają bitwę o lojalność konsumentów.

Obecnie wzrasta zainteresowanie aplikacjami oraz urządzeniami sterowanymi dotykowo. Ekrany dotykowe mają duży wpływ na czas trwania transakcji, skracając go nawet o 50 proc., przy zachowanej 100-proc. poprawności przekazywanych informacji. Badania pokazują, że korzystając z takich interaktywnych urządzeń, klient ma poczucie większego wpływu na podejmowane przez siebie decyzje. Centrum Innowacji Comarch wykorzystuje ekrany dotykowe, które obsługiwane są przez użytkowników za pomocą naturalnych gestów przypominających korzystanie z przedmiotów codziennego użytku. Reakcje są zawsze jednakowe: zachwyt, zaskoczenie oraz chęć zabawy aplikacją. Kluczem do sukcesu jest zastosowanie innowacyjnych urządzeń wraz z nowoczesnym oprogramowaniem. Comarch Multitouch Solutions to pakiet rozwiązań IT powstałych na bazie najlepszych międzynarodowych praktyk biznesowych. Główną zaletą urządzeń reagujących na dotyk czy też ruch jest gwarancja dobrej zabawy klienta przy równoczesnym wykorzystaniu odpowiedniej funkcjonalności. Comarch Multitouch Solutions to powiązanie świata przyszłości z biznesem w sposób, na który wszyscy czekaliśmy od lat.

Poznaj wybrane projekty stworzone przez Centrum Innowacji Comarch

Comarch Retail Innovation Center to oprogramowanie przeznaczone dla branży detalicznej. Umożliwia prezentację oferty sklepu na ekranie dotykowym, pełniącym przy tym funkcję wirtualnego asystenta. Dzięki temu sklep może sprzedawać standardowe produkty w niestandardowy sposób. Klient sklepu może: przeglądać spersonalizowaną ofertę (uzależnioną między innymi od historii jego zakupów) – system identyfikuje klienta po karcie lojalnościowej umieszczonej na multimedialnej ladzie Microsoft Surface, przeszukiwać katalog produktów przy pomocy gestów wykonywanych dłońmi, uzyskać kontekstową informację na temat produktów z oferty eksponowanej w sklepie oraz wybrać produkty, które personel sklepu powinien przenieść mu do przymierzalni bądź kasy.

Comarch Real Estate to aplikacja przeznaczona dla biur nieruchomości. Atrakcyjna forma prezentacji katalogu ogłoszeń w połączeniu z dynamicznym filtrem ofert pozwala szybko dotrzeć do nieruchomości spełniających wymagania klienta. Dostępna jest również interaktywna mapa nieruchomości sterowana dłońmi.

Aplikacja Car Configurator wspomaga proces sprzedaży samochodów. Podstawowym celem systemu jest zwiększenie pozytywnych emocji towarzyszących zakupowi pojazdu, jak również zachęcenie klienta do zakupu dodatkowych opcji. System, prezentując wszystkie dostępne modele, umożliwia ich szczegółową konfigurację. Klient może w interaktywny sposób zbudować samochód swoich marzeń, uzyskując na każdym kroku dodatkowe informacje na temat dostępnych opcji wybranego modelu.

Mayland Real Estate Multitouch to oprogramowanie stworzone dla dewelopera działającego na rynku galerii handlowych. Pakiet powstał dla spółki zajmującej się kompleksowym wykonawstwem galerii handlowych, od wykupu gruntów, przez projektowanie i budowę, aż po pozyskanie najemców i inwestorów. Firma wykorzystuje interaktywną, multimedialną ladę dotykową do prezentowania swoim potencjalnym inwestorom oferty dewelopera. Dodatkowo, dzięki różnym wizualizacjom klient ma możliwość podglądnięcia na odpowiednich mapach, gdzie i dlaczego warto zainwestować w budowę galerii handlowej.

Umebluj przyszłość z Comarch to projekt skierowany do branży meblarskiej, który pozwala właścicielowi sklepów meblowych prezentować bogatą ofertę wyposażenia wnętrz na dotykowej ladzie Microsoft Surface, a klientowi umożliwia umeblowanie wnętrza własnego mieszkania w oparciu o ofertę sklepu. Poza tym klient może sprawdzić konkretny model mebla w różnych kolorach i dostępnych materiałach. Drugie z proponowanych rozwiązań w ramach projektu „Umebluj przyszłość z Comarch” opiera się całkowicie na bezdotykowym umeblowaniu pomieszczenia, w którym się znajdujemy, za pomocą wizualizacji na monitorze. Dzięki prostemu ruchowi dłońmi możemy obracać i ustawiać odpowiednio meble. Możliwe jest również przenoszenie przedmiotów, których nie ma w rzeczywistości. Rozwiązanie sprawia wrażenie czegoś, co znamy tylko z filmów science fiction, bo przecież meble, które klient widzi na ekranie monitora, w rzeczywistości nie istnieją.

Imponujące możliwości Comarch w zakresie ciągłych innowacji opierają się na wykorzystaniu długoletniego doświadczenia firmy, ciągłym rozwijaniu zasobów ludzkich oraz na inwestycjach – rzędu 15 proc. rocznych przy-chodów przedsiębiorstwa, które przeznaczane są na badania i rozwój (ponad 6 mln euro rocznie).  

 

Rys. 1. Nakłady na badania i rozwój w Grupie Kapitałowej Comarch w latach 2003-2010

Zagraniczne case study:

DEBENHAMS – firma postawiła na integrację kanałów offline i online. Jednym z mechanizmów jest in store ordering, pozwalający na składanie zamówień online, gdy w tradycyjnym sklepie danego towaru nie ma na stanie. Wykorzystano także przekierowanie z offline do aplikacji mobilnych za pomocą kodów QR. Sprzedaż tylko za pośrednictwem aplikacji mobilnej na iPhone już w piątym miesiącu po jej uruchomieniu wyniosła 1 mln funtów. Dzięki takim mechanizmom sprzedaż online firmy wzrosła o 82,4 proc.

JOHN LEWIS – firma wyszła z kanału online do offline za pomocą małych punktów sprzedaży. Punkty te zawierają tylko mały fragment oferty firmy, ale w każdym z nich znajduje się multimedialny kiosk z dostępem online do całej oferty. Ponadto umożliwiono klientom zamawianie towarów online i ich odbiór w dowolnym punkcie tradycyjnej sprzedaży. Uruchomiono także wersję mobilną sklepu. Cieszy się ona sporą popularnością, notując 100 tys. wizyt tygodniowo. W wyniku tych działań sprzedaż poprzez internetowy sklep JohnLewis.com wzrosła rok do roku o 37,9 proc.

HOME RETAIL GROUP to jeden z największych sprzedawców w Wielkiej Brytanii i drugi największy sprzedawca online w tym kraju (400 mln klientów w ciągu roku). Firma jest właścicielem między innymi marki Argos. Sprzedaż wielokanałowa w Argos stanowi już obecnie prawie połowę (46 proc.) sprzedaży ogółem. Z Internetu pochodzi 36 proc. sprzedaży Argos (wzrost z 32 proc. w poprzednim roku). Na te 36 proc. składa się 10 proc. sprzedaży zainicjowanej w innych kanałach, np. w tradycyjnym sklepie lub przez telefon. Aplikacja mobilna Argos została w ciągu sześciu miesięcy pobrana 1,3 mln razy i obecnie generuje 1 proc. sprzedaży ogółem. Argos zapowiada w bliskiej przyszłości wejście w TV shopping.

TESCO – firma ogłosiła w raporcie rocznym plan stania się wielokanałowym sprzedawcą we wszystkich obszarach, w których działa. Firma uruchomiła między innymi aplikację na iPhone, która już teraz generuje aż 12 proc. ruchu online. Przychody Tesco ze sprzedaży online wzrosły o 30 proc. rok do roku.

Autor: Barbara Skrzypek, Business Development Manager ERP w Comarch

Artykuł pochodzi z magazynu Nowoczesne Zarządzanie nr 2/2011.