Co nowego w e-Sprawozdaniach Finansowych?
W kwietniu tego roku do elektronicznych sprawozdań finansowych została dodana struktura, do której spółki mogły wprowadzać raporty ESPI w formacie PDF. We wrześniu 2019 roku weszły w życie kolejne zmiany i pole identyfikacyjne zostało zastąpione przez dwie rubryki. Jedna zawiera numer NIP, a drugą wypełniają spółki posiadające numer KRS.

Nowe pola identyfikujące


We wcześniejszych strukturach identyfikacja podmiotów była określana na podstawie informacji zawartych w jednym polu o nazwie: "Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji". Spółka sporządzająca e-sprawozdanie samodzielnie decydowała, który z numerów wprowadzić do dokumentu: NIP czy KRS. ­W nowej wersji struktur pojawiły dwa pola identyfikacyjne.: „Identyfikator podatkowy NIP", którego uzupełnienie jest obligatoryjne przez wszystkie jednostki oraz „Numer KRS”  obowiązkowy z kolei tylko dla jednostek wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Aplikacja Comarch e-Sprawozdania obsługuje wszystkie formuły wymagane przez Ministerstwo Finansów do prawidłowego  sporządzenia sprawozdań finansowych w formie elektronicznej.

Co jeszcze potrafi Comarch e-Sprawozdania?


Z systemu Comarch e-Sprawozdania korzysta już blisko 10 tys. firm. Ta intuicyjna aplikacja jest kompatybilna zarówno z systemami Comarch ERP, jak i umożliwia współpracę z oprogramowaniem firm trzecich. Aplikacja pobiera dane z systemu ERP i pozwala na opracowanie e-dokumentu. Gwarantem poprawności sprawozdania jest wbudowany walidator, który sprawdzi poprawność wygenerowanego dokumentu zarówno pod kątem zgodności schematu pliku XML, jak i merytoryki a także zgodności rachunkowej. Dodatkowo aplikacja umożliwia przeprowadzenie analizy kondycji finansowej przedsiębiorstwa w formie graficznej. System archiwizuje również sprawozdania z poprzednich lat, do których użytkownik ma stały dostęp, aby na ich podstawie przygotowywać nowe raporty. Wbudowana funkcjonalność pozwoli generować pliki do wydruku oraz zarządzać wieloma podpisami elektronicznymi pod sprawozdaniem.

Z możliwościami aplikacji można się zapoznać, pobierając darmową wersja programu Comarch e-Sprawozdania, która posiada wszystkie wyżej wymienione funkcjonalności dotyczące sporządzenia elektronicznego sprawozdania finansowego.

Aplikację można pobrać ze strony: https://www.comarch.pl/erp/e-sprawozdania/demo/ .