Comarch wprowadził na rynek najnowszą wersję inteligentnej platformy biznesowej Comarch ALTUM 5.2, w której postawiono na jeszcze większą wygodę, przyjemność i intuicyjność pracy z systemem.

Wieloletnie doświadczenie Comarch pokazuje, iż prosty oraz intuicyjny interfejs programu jest doceniany przez użytkowników w większym stopniu niż skomplikowane funkcje oprogramowania. Klient oczekuje, że system do zarządzania przedsiębiorstwem będzie dostosowany do jego potrzeb w takim stopniu, jakby został napisany specjalnie dla niego. Ponieważ większość pracowników na co dzień korzysta z tych samych funkcji systemu, wersja Comarch ALTUM 5.2 umożliwia zdefiniowanie przez użytkownika na „pasku dostępu” skrótów do najczęściej używanych przez niego operacji w systemie. Wprowadzone zmiany w ergonomii systemu umożliwiają również szybkie przywołanie interesującej użytkownika strony WWW lub też obsługę kanałów RSS.

W nowej wersji 5.2 Comarch zadbał również o stworzenie nowych funkcjonalności, np. obsługę reklamacji, a także rozbudowę już istniejących funkcji. Spośród licznych udoskonaleń i modyfikacji do najważniejszych zaliczyć należy dalszy rozwój narzędzi Business Intelligence do tworzenia analiz i wielowymiarowych raportów, m. in. wprowadzone zostały nowe elementy analityczne oraz powstały nowe możliwości tworzenia raportów.

Większość zmian wprowadzonych w nowej wersji Comarch ALTUM to informacje zebrane z rynku przez Comarch, zgłoszone przez samych klientów pracujących już na innowacyjnej platformie ERP. Już we wrześniu tego roku pierwsi klienci Comarch będą pracować na nowej wersji systemu.

– Comarch ALTUM od początku obecności na rynku odnotowuje doskonałe wyniki sprzedaży. Po pierwszych ośmiu miesiącach 2010 roku ilość pozyskanych nowych klientów wzrosła dwukrotnie w porównaniu z rokiem poprzednim, zwiększając prawie o 150 proc. wartość sprzedanych licencji. To naprawdę imponujący wynik, który utwierdza nas w przekonaniu, że nasze najnowsze rozwiązanie zostało bardzo dobrze przyjęte przez rynek – mówi Kamil Góral, dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu Comarch ERP.

Comarch ALTUM odnosi sukcesy również na rynkach zagranicznych. Obecnie system jest wdrażany we Francji i Niemczech, trwają również prace nad projektem międzynarodowym prowadzonym w USA, Japonii, Wielkiej Brytanii, Norwegii oraz we Włoszech.