Comarch wypuścił na rynek najnowszą wersję inteligentnej platformy biznesowej Comarch ALTUM. System, w Polsce sprzedawany od maja 2009 roku, w piątej odsłonie doczekał się wielu udoskonaleń i modyfikacji. Wprowadzone zmiany mają na celu jeszcze skuteczniejsze zaspokojenie potrzeb tych klientów, którzy oczekują od systemu ERP więcej, niż są im w stanie dać tradycyjne rozwiązania.

– Miniony rok był czasem intensywnego rozwoju funkcjonalności naszego rozwiązania. Wersja Comarch ALTUM 5.0 to kolejny wielki krok naprzód dla naszej aplikacji. Zmiany to przede wszystkim dynamiczna rozbudowa nowych obszarów biznesowych, dalszy rozwój Business Intelligence, Business Process Management oraz narzędzi True API, służących do rozbudowywania i rozszerzania nowych funkcjonalności systemu. Przy planowaniu każdej wersji Comarch ALTUM bierzemy pod uwagę bieżące trendy rynkowe, przedstawione m.in. na konferencji Gartnera, a także wymagania klientów oraz efekty prac badawczo-rozwojowych, jakie prowadzimy – mówi Kamil Góral, Product Manager Comarch ALTUM.

Z pośród licznych nowych funkcjonalności do najważniejszych zaliczyć należy rozwój struktury organizacyjnej firmy, pozwalający na kompleksowe zarządzanie uprawnieniami pracowników do wykonywania operacji na wszystkich obiektach w systemie, na różnych poziomach w hierarchii firmy. Funkcjonalność ta umożliwia także skuteczne zarządzanie jednostkami o strukturze powiązanej.

Rozwój Comarch ALTUM zmierza w kierunku kontekstowości mającej na celu maksymalne ułatwienie pracy użytkownikowi. – Dążymy do tego, aby jak największa ilość operacji była możliwa „spod prawego przycisku”, stąd np. możliwość uruchomienia wybranych procesów Workflow dla konkretnych kontrahentów czy towarów wskazanych z poziomu listy – tłumaczy Kamil Góral.

Istotnym elementem rozwoju Comarch ALTUM od początku jest ergonomia. Wersja 5.0 to jeszcze bardziej intuicyjne narzędzie pracy, a nowoczesny interfejs umożliwia indywidualne dostosowanie wyglądu systemu do potrzeb pracownika.

Comarch ALTUM to inteligenta i innowacyjna platforma ERP przeznaczona na rynki międzynarodowe oraz Polskę, ze szczególnym przeznaczeniem dla branży retail oraz firm handlowych i dystrybucyjnych. Tę platformę ERP wybrało już 28 klientów w Polsce i w Europie. Została również wielokrotnie wyróżniona za innowacyjność, m.in. dwukrotnie na największych w Europie targach technologii informatycznych CeBIT (w 2008 i 2009 roku).