Na początku 2009 roku w systemie Comarch CDN OPT!MA zostaną zaktualizowane formularze rozliczeń rocznych, uwzględniona zostanie nowa skala podatkowa, kwoty wolne od podatku oraz wzory deklaracji VAT.

Formalna strona prowadzenia działalności gospodarczej to sfera, której żaden przedsiębiorca nie może zaniedbać. Jest ona ściśle związana z oprogramowaniem wykorzystywanym w firmie do prowadzenia sprzedaży, księgowości czy obsługi kadrowo-płacowej. Liczne zmiany w przepisach sprawiają, że firmowy system wymaga ciągłej aktualizacji. Comarch CDN OPT!MA stara się być zawsze na bieżąco ze zmieniającymi się przepisami.

- Comarch jako producent systemów CDN – wiodącego na rynku oprogramowania do zarządzania dla małych i średnich firm – stale monitoruje zmieniające się otoczenie, również prawne, w którym funkcjonują przedsiębiorcy, i dba o to, aby proponowane przez niego rozwiązania były zawsze zgodne z przepisami. Oprócz wypuszczanych regularnie dwa razy do roku nowych wersji programu dostarczamy również aktualizacje, gdy tylko pojawiają się jakiekolwiek zmiany w ustawach, rozporządzeniach lub innych regulacjach, mające wpływ na funkcjonowanie oprogramowania – mówi Paweł Stach, Product Manager Comarch CDN OPT!MA.

W najbliższym czasie planowane są zmiany w przepisach, które znajdą swoje odzwierciedlenie w programach księgowych, m.in. w zaktualizowanych formularzach rozliczeń rocznych za rok 2008 czy nowych wzorach deklaracji dla VAT-7, VAT-7K oraz wprowadzeniu deklaracji VAT-7D. Zmiany dokonane zostaną również w programach magazynowo-handlowych i dotyczyć będą Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). W programach kadrowo-płacowych zostaną udostępnione między innymi nowe formularze deklaracji podatkowych (PIT-11,PIT-40,PIT-4R), a także, po zakończeniu procesu legislacyjnego, wprowadzone będą zmiany w zakresie refundacji wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Oprócz tego, aby ułatwić życie przedsiębiorcom, trwają działania zmierzające do zacieśnienia współpracy z systemem Ministerstwa Finansów e-Deklaracja. Gdy tylko Ministerstwo będzie gotowe, umożliwione zostanie przesyłanie drogą elektroniczną kolejnych elektronicznych deklaracji wprost z systemów Comarch CDN.