Licencje systemu Comarch CDN XL dostarczanego przez producenta innowacyjnych systemów informatycznych sprzedawały się zdecydowanie najlepiej spośród wszystkich rozwiązań dostępnych na rynku średniego ERP w Polsce. Bogate funkcjonalności dostosowane do różnych branż oraz największa sieć partnerów wdrożeniowych to tylko niektóre z przyczyn tak ogromnej przewagi Comarch CDN XL w tym segmencie działalności biznesowej.

Najnowsze badania rynku IT w Polsce obejmujące dane za 2008 r. pokazują, że system Comarch CDN XL zajmuje zdecydowane pierwsze miejsce w sprzedaży licencji w segmencie średniego ERP. Comarch notuje bardzo wysoki udział na poziomie 28,7 procent całego rynku i zdecydowanie wyprzedza konkurencję – drugi dostawca ma zaledwie jedenastoprocentowy udział.

Co bardzo istotne, pomimo zmniejszenia wartości sprzedaży licencji w całej Polsce z 94,7 miliona zł w 2007 r. do 91,5 miliona zł w ubiegłym roku Comarch na systemie Comarch CDN XL uzyskał bezwzględny wzrost przychodów – w 2008 r. kształtowały się one na poziomie 26,3 miliona zł i były wyższe o ponad 5 procent niż rok wcześniej.

Narzędzia ułatwiające podejmowanie decyzji, wbudowane mechanizmy automatyzujące pracę przedsiębiorstwa, praktyczne wykorzystanie możliwości Internetu czy instrumenty do zarządzania relacjami z odbiorcami to tylko niektóre z funkcjonalności, które przekonują naszych klientów. Comarch CDN XL jest w dalszym ciągu intensywnie rozwijany z uwzględnieniem rzeczywistych potrzeb biznesowych przedsiębiorstw – mówi Tomasz Rutkowski, Product Manager Comarch CDN XL.

Z systemu Comarch CDN XL korzysta już ponad 2400 firm nie tylko w Polsce, ale także za granicą.

Informacje o rynku zostały opublikowane przez DiS (Monitor IT, numer 10 (303), 11 maja 2009).