Wyniki krakowskiego producenta systemów ERP za trzeci kwartał potwierdzają skuteczność konsekwentnie realizowanej strategii ERP 2.0. Po trzech kwartałach 2014 roku sprzedaż Comarch ERP wyniosła 87,6 mln zł, stanowi to wzrost o 33 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Na wynik ten najmocniej wpłynęło zainteresowanie ofertą rozwiązań w chmurze, na której Comarch ERP zarobił blisko 6,3 mln zł, czyli 59% więcej niż rok temu.

W opinii Zbigniewa Rymarczyka, wiceprezesa Comarch, dyrektora sektora ERP – kolejny kwartał pokazuje, że pozycja lidera wśród polskich producentów systemów ERP jest niezachwiana. Drugim równie ważnym czynnikiem jest sukces produktu Comarch ERP Altum, którego sprzedaż rok do roku zwiększyła się kilkukrotnie–.

Warto również przypomnieć opinię analityków IDC, którzy w raporcie „Poland Enterprise Application Software Market 2014-2018 Forecast and 2013 Vendor Shares, wrzesień 2014”, stwierdzili, że przyjęta przez Comarch strategia inwestycji w budowę rozwiązań z obszaru tzw. Trzeciej Platformy IT (m.in. chmura, mobilność, big data i social media) okazała się skuteczna i przełożyła się na bardzo dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży.

Kluczowymi elementami ERP 2.0 są oferowane, jako integralną część rozwiązań ERP, dodatkowe funkcjonalności poza standardowym ERP, w tym rozwiązania Business Intelligence  czy e-commerce. Rozwiązanie umożliwiają pracę z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (smartfony i tablety).

Istotnym elementem jest istniejąca od 2014 r. Społeczność Comarch ERP (https://spolecznosc.comarch.pl/) użytkowników i partnerów. Platforma umożliwia wymianę wiedzy, daje użytkownikom wpływ na rozwój systemów Comarch, a także stanowi pomoc w rozwiązywaniu problemów.
Całość dopełniają systemy Comarch, które w odróżnieniu od konkurencji, można zainstalować zarówno lokalnie na własnym serwerze jak i wynająć z Chmury Comarch. Pozwala to skrócić czas wdrożenia i zmniejszyć koszty zakupu zaawansowanych rozwiązań. Co ma szczególnie duże znaczenie dla małych firm. We wrześniu Comarch zdobył zaufanie 100 000 klienta, który zakupił oprogramowanie w tym w modelu.