Comarch udostępnił najnowsze wersje Comarch ERP Altum oraz Comarch ERP Retail oznaczone numerem 6.0. Wprowadzone zmiany to łącznie 136 nowych funkcjonalności oraz dalszy rozwój technologiczny innowacyjnego systemu klasy ERP.

Comarch ERP Altum to najnowszy system klasy ERP w ofercie Comarch, w całości zbudowany w nowoczesnej technologii. Jako jedyny polski system klasy ERP jest sprzedawany aktywnie również na rynkach zagranicznych. W tym roku w Polsce i Francji firma pozyskała 13 nowych klientów, wśród nich takie firmy jak Chrétien Matériaux, Printemps oraz Bud Racing. Sprzedaż na rynku francuskim zwiększyła się o ponad 100 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym. Rynkiem docelowym są średnie i duże firmy handlowe i usługowe, w szczególności sieci handlowe, dla których Comarch oferuje dedykowany moduł Comarch ERP Retail oraz Comarch ERP e-Sklep i galerię handlową Wszystko.pl. Z systemem zintegrowane są również aplikacje mobilne z pakietu Comarch ERP Mobile oraz rozwiązanie B2B Comarch ERP Pulpit Kontrahenta.

Spośród nowych funkcjonalności warto wymienić m.in. rozwój w obszarze zarządzania cennikami, usprawnienia w zakresie inwentaryzacji, wprowadzenie nowego sposobu definiowania terminów płatności: „End of month”, czy dostosowanie do zmian w przepisach. Udostępniono także mechanizm inteligentnego podpowiadania  artykułów powiązanych w trakcie wystawiania dokumentów na POS (Point of Sale). Rozbudowie uległy procesy Workflow służące automatyzacji windykacji. Liczne zmiany zrealizowano również w obszarze analityczno-controllingowym Business Intelligence. Najważniejsze z nich to rozwój raportów OLAP oraz SQL, wzbogacenie dostępnych form prezentacji danych, czy rozbudowa mechanizmu automatycznej subskrypcji raportów o możliwość wysyłania raportów tylko w przypadku spełnienia określonego warunku.