Comarch udostępnił kolejną wersją rozwiązania Comarch ERP XL, będącego trzonem oferty systemów klasy ERP dla sektora MSP. Comarch ERP XL 2013.1 łączy w sobie zmiany mające na celu dostosowanie do nowych przepisów prawa oraz rozwój funkcjonalny, w tym poszerzenie oferty dostępnych modułów o obszar do zarządzania umowami.

W związku z wprowadzonymi przez Rząd zmianami w przepisach, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku, w systemie Comarch ERP XL 2013.1 wprowadzono stosowne modyfikacje, wynikające m.in. ze zmiany zasad wystawienia faktur oraz danych, które powinny one zawierać. Umożliwiono m.in. rejestrowanie faktur w tzw. formie uproszczonej, z niepełnymi danymi kontrahenta (nowe przepisy dopuszczają stosowanie faktur uproszczonych w przypadku transakcji opiewających na wartość nie większą niż 450 zł lub 100 euro). System dostosowano także do konieczności umieszczania na fakturach pełnych nazw sprzedawcy i nabywcy.

Comarch ERP XL 2013.1 zyskał zupełnie nowy moduł wspierający procesy związane z rejestrowaniem zawieranych przez firmę umów. Narzędzie pozwala zarejestrować dowolnego typu umowę, a także zdefiniować dla niej dodatkowe, własne elementy i właściwości. System wspiera również ocenę rentowności umów, która odbywa się na podstawie dokumentów powiązanych z daną umową. Mogą to być dowolne dokumenty lub pozycje dokumentów zarejestrowanych w systemie Comarch ERP XL.

Kolejna grupa nowości dotyczy obszaru magazynu wysokiego składowania (WMS – Warehouse Management System). W Comarch ERP XL 2013.1 zostały dodane nowe dokumenty WMS – awizo dostawy oraz zlecenie wydania z magazynu. Dzięki temu pracownicy magazynowi zyskają wzbogacone narzędzie do obsługi dostaw i wysyłek.

Istotną zmianą wprowadzoną w obszarze środków trwałych jest możliwość obsługi tzw. leasingu walutowego, w którym czynsze (opłaty) miesięczne, czynsz inicjalny (opłata wstępna) i cena sprzedaży (wartość wykupu) wyrażone są w walucie obcej, a także raty leasingowe są płatne w walucie obcej. Obszar księgowy wzbogacono m.in. o możliwość generowania harmonogramów dla księgowań okresowych. Umożliwiono także dodawanie opisu analitycznego bezpośrednio z poziomu dokumentów znajdujących się w obiegu.

Spośród licznych zmian w obszarze analityczno-raportowym Business Intelligence ciekawą funkcjonalnością jest możliwość wykorzystania SMS w ramach automatycznego przesyłania danych raportowych do określonych subskrybentów. W nowej wersji aplikacja działa również w trybie 64-bitowym, dzięki czemu może w pełni wykorzystać zasoby systemowe.

Równolegle z trzonem systemu rozwijane są narzędzia współpracujące, rozszerzające standardowe możliwości ERP. Na początku stycznia 2012 roku udostępniono nową wersję rozwiązania Comarch ERP Mobilny Sprzedawca na Android, wzbogaconą m.in. o możliwość obsługi sprzedaży typu vanselling. Wraz z Comarch ERP XL 2013.1 pojawiła się także nowa wersja aplikacji Comarch ERP Mobilny Magazynier.

W 2012 roku system Comarch ERP XL wybrało 365 nowych klientów. Tym samym łączna liczba firm korzystających z rozwiązania osiągnęła 4000.