Jak wynika z najnowszego raportu IDC, rozwiązania Business Intelligence firmy Comarch mają największy – 28,9-procentowy udział w polskim rynku. Raport IDC dotyczy polskiego rynku oprogramowania EAS (Enterprise Application Suite).

Mając na uwadze podstawową rolę Business Inteligence w efektywnym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Comarch w swojej strategii działania na rynku ERP zaleca rozwiązania BI.

– Od 2003 r. konsekwentnie rozwijamy narzędzia analityczne w systemach ERP Comarch. Dzięki temu nasi klienci mogą efektywniej wykorzystać możliwości, jakie daje zintegrowany system do zarządzania. System przestaje być tylko narzędziem ewidencyjnym i staje się inteligentnym rozwiązaniem, które rzeczywiście pozwala zwiększyć efektywność firmy. Umożliwia lepszą kontrolę kosztów, analizę osiąganych wyników oraz przewidywanie przyszłych tendencji. W efekcie firma może podejmować trafniejsze decyzje. O jakości naszych rozwiązań BI najlepiej świadczy fakt, że wykorzystują je tak znane firmy jak BP, Polmos Lublin, ENION czy Neonet – mówi Zbigniew Rymarczyk Członek Zarządu Comarch SA, Dyrektor Sektora ERP.

– Polskie przedsiębiorstwa doceniają wartość systemów BI. Co prawda dynamika rynku tych systemów, jako integralna część EAS, spadła. Był to jednak efekt rosnącej popularności systemów od wyspecjalizowanych dostawców BI – mówi Tomasz Słoniewski, Research Manager w IDC.

Business Intelligence jest oprogramowaniem wspomagającym proces podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie, które dokonywane są na każdym szczeblu zarządzania. System ten daje dostęp do kluczowych dla firmy informacji zgromadzonych w systemach transakcyjnych, pozwalając na ich analizowanie w wielu ujęciach. Dzięki temu, przedsiębiorstwo korzystające z oprogramowania ma możliwość zdobycia i umocnienia swojej przewagi konkurencyjnej na rynku.


Źródło: raport IDC, Poland Enterpise Application Software 2009-2013 Forecast and 2008 Vendor Shares.