Comarch, krakowski lider oprogramowania dla firm, wprowadził 30 listopada 2011 roku na rynek nową wersję sztandarowego produktu dla małych i średnich firm – Comarch OPT!MA 2012. Premiera jest tym bardziej oczekiwana, że grono klientów Comarch OPT!MA poszerzyło się w tym roku o ponad 4500 firm. Dodatkowo Comarch zanotował w pierwszych trzech kwartałach tego roku 15-procentowy wzrost sprzedaży Comarch OPT!MA. Coraz bardziej popularny staje się także innowacyjny model dostarczania programu jako usługi przez Internet, który w przypadku Comarch OPT!MA stanowi już 13 proc. całej sprzedaży.

Nowa wersja Comarch OPT!MA 2012 zawiera 267 całkowicie nowych funkcjonalności oraz zmian w istniejących funkcjach programu.

iMall24 – rosnący konkurent Allegro w standardzie

Nowa wersja Comarch OPT!MA 2012 jest bardzo mocno nastawiona na funkcje związane z Internetem. Pogłębiono jeszcze bardziej integracje z narzędziami e-commerce: internetową galerią handlową iMall24, która wyrasta na nowego konkurenta Allegro i oferuje już dziś ponad 32 tys. towarów, a dla klientów Comarch OPT!MA jest całkowicie za darmo, oraz sklepem internetowym Comarch iSklep24, z którego korzysta z sukcesem ponad 400 firm.

– Podążając za trendem dynamicznego rozwoju branży e-commerce postawiliśmy na integrację Comarch OPT!MA 2012 z internetową galerią handlową iMall24, jak i z nową wersją naszego sklepu internetowego Comarch iSklep24. Z nowych funkcji Comarch iSklep24 warto tu wymienić wielowalutowość, tak ważną w kontekście coraz częstszego wychodzenia małych i średnich firm poza granice Polski i UE oraz możliwość prowadzenia kliku sklepów internetowych na jednej bazie Comarch OPT!MA 2012. Warto również wspomnieć o wielocechowości i integracji e-sklepu z modułem Handel Plus – mówi Kamil Góral, dyrektor Centrum Rozwoju Biznesu Sektora ERP firmy Comarch.

Oczekiwane zmiany w CRM

Z nową wersją Comarch OPT!MA 2012 nastąpił znaczny rozwój modułu Comarch OPT!MA CRM. Warto tu wymienić wprowadzenie obsługi skrzynki pocztowej, dzięki której klienci mają możliwość seryjnego wysłania faktur dla różnych kontrahentów. W module CRM umożliwiono także tworzenie ofert handlowych. Funkcjonalność obejmuje wystawianie jednej oferty handlowej dla jednego kontrahenta albo jednej oferty dla wielu kontrahentów równocześnie. Jeżeli któryś z kontrahentów zdecyduje się na skorzystanie z otrzymanej oferty, można przekształcić ją do dokumentu handlowego: faktury proforma lub faktury sprzedaży.

Zmiany w przepisach

Wraz z nową wersją Comarch OPT!MA, producent zapewnia pełne dostosowanie oprogramowania do wszystkich zmian w przepisach podatkowych, najważniejsze z nich dotyczą rocznych rozliczeń PIT i CIT, zmian w zaliczkach na PIT i CIT, rocznej korekty VAT naliczonego oraz możliwości posługiwania się numerem PESEL zamiast NIP przez osoby fizyczne nieprowadzących działalności gospodarczej. Program został również przygotowany na planowane zmiany dotyczące podniesienie składki na ubezpieczenie rentowe płacone przez pracodawcę. Warto zauważyć, że po ubiegłorocznej zmianie stawek podatku VAT, program Comarch OPT!MA 2012 jest przygotowany na ewentualne podwyższenie tego podatku także w tym roku.

Nowa wersja Comarch OPT!MA Analizy Business Intelligence – już ponad 600 zakupionych licencji w ciągu 33 dni od wprowadzenia na rynek

Wraz z Comarch OPT!MA 2012 na rynek trafia nowa wersja modułu Comarch OPT!MA Analizy Business Intelligence, który po niecałych dwóch miesiącach od rynkowej premiery doczekał się już ponad sześciuset wdrożeń. Nowy Comarch OPT!MA Analizy Business Intelligence jest obecnie jednym narzędziem typu Business Intelligence o tak intuicyjnym interfejsie i bogatej funkcjonalności, które pozwala firmie z sektora MSP na bieżącą analizę sytuacji przedsiębiorstwa, a tym samym na szybsze reagowanie na turbulentne otoczenie gospodarcze. W nowej wersji dodane zostało kilkadziesiąt gotowych do użycia zaraz po instalacji raportów i analiz z takich obszarów jak księgowość oraz kadry i płace. Wprowadzony został także nowy interfejs oraz funkcjonalności formatowania warunkowego.

Zmiany wydajnościowe

Z wprowadzeniem Comarch OPT!MA 2012, dzięki zoptymalizowaniu przez producenta działania programu, średnio o 30 proc. wzrasta wydajność pracy, co zapewnia jeszcze większą jego użyteczność dla użytkowników. Przyspieszenie działania osiągnięte zostało również dzięki zastosowaniu w Comarch OPT!MA Analizy Business Intelligence innowacyjnej technologii in-memory polegającej na wykonywaniu analiz w pamięci operacyjnej komputera.

Wszystkie informacje na temat nowej wersji oraz demo oprogramowania dostępne są na stronach producenta: www.OPTIMA.Comarch.pl