W ramach akcji ekologicznej Las Klientów CDN, realizowanej od kwietnia 2008 roku, Comarch zasadził już 4000 drzew. Włączył się tym samym w VI edycję projektu ekologicznego realizowanego przez Klub Gaja o nazwie Święto Drzewa, którego inauguracja odbyła się 10 października 2008 roku w Warszawie.

Uroczystość rozpoczęła się symbolicznym zasadzeniem 3 ozdobnych jabłoni w parku im. Marszałka Rydza-Śmigłego, którego świadkiem był Comarch, partner biznesowy programu edukacji ekologicznej.
W inauguracji wzięli ponadto udział: Minister Środowiska – Maciej Nowicki, Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych – Ryszard Kapuściński, przedstawiciel Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP) oraz organizator Kampanii Miliarda Drzew dla Planety.

W trakcie trwania imprezy odbyła się również konferencja, na której Comarch otrzymał Certyfikat Partnera Święta Drzewa 2008. Był to oficjalny gest uznania za zalesienie Beskidów i zasadzenie aż 4000 drzew.

– Cztery tysiące drzew to bardzo dobry wynik – dziękujemy naszym klientom i wszystkim, którzy przyczynili się do tegorocznego sukcesu – mówi Anna Kurpińska, koordynator projektu.

Konferencja dotycząca tematów ekologicznych zgromadziła również gości zagranicznych z Wielkiej Brytanii, Francji, Islandii Argentyny czy Nepalu, którzy uczestniczyli w panelu dyskusyjnym zatytułowanym „Wyzwania współczesnego świata”.

Na zakończenie inauguracji Święta Drzewa uczestnicy obejrzeli film poświecony potrzebie włączenia się we wspólną akcję ratowania przyrody.

Pamiętajmy – razem możemy więcej!