Comarch – globalny dostawca biznesowych rozwiązań IT – dzięki sprzedaży swoich flagowych produktów Comarch CDN umocnił się na rynku licencji ERP w kraju, zwiększając swój udział w 2008 r. do 11,1 procent. Krakowski potentat odnotował jednocześnie największy wzrost udziału ze wszystkich znaczących dostawców ERP w Polsce. To efekt konsekwentnej strategii rozwoju obu oferowanych systemów.

Przeprowadzona przez DiS analiza rynku ERP w Polsce w 2008 r. pokazała, że Comarch, odnotowując wzrost z 8,6 procent w 2007 r. do 11,1 procent, zdecydowanie umocnił się na pozycji największego polskiego dostawcy licencji. Zwiększenie udziału o 2,5 punktu procentowego to jednocześnie najwyższy odnotowany przyrost wśród wszystkich dostawców rozwiązań tej klasy.

Cały rynek w Polsce odnotował spadek wartości sprzedaży licencji ERP liczonych w cenach producenta o 4,8 procent. W 2008 r. jego wartość wynosiła 300,5 miliona zł i była o 30 milionów niższa niż rok wcześniej. Wzrost wartości sprzedaży licencji (z 28,4 miliona zł do 33,2 miliona zł) uzyskany na malejącym rynku to dodatkowy dowód, że rozwiązania Comarch bardzo dobrze odpowiadają potrzebom średnich i dużych firm.

Nasze wyniki to rezultat tego, że w pracy nad systemami koncentrujemy się przede wszystkim na zwiększaniu efektywności przedsiębiorstw. Klienci Comarch mogą być pewni, że dzięki wdrożeniu ERP szybko uzyskają mierzalne efekty wynikające z usprawnienia działalności firmy – mówi Wojciech Salwiński, Dyrektor Business Unit Polska, odpowiedzialny za produkty CDN na rynku polskim.

Raport DiS został opublikowany w Monitorze IT, numer 10 (303) z dnia 11 maja 2009.