Dnia 5 sierpnia udostępniona została wersja 14.1.1 CDN OPT!MA. Najważniejszą zmianą, jaką wprowadziła, jest możliwość dokonania eksportu deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE wprost do systemu Deklaracje Ministerstwa Finansów. Aby mieć pewność, że e-deklaracje dotarły do odbiorcy, system CDN OPT!MA umożliwia również odebranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).

Eksport elektronicznych deklaracji podatkowych stanowi kolejny krok do usprawnienia i uproszczenia formalnej strony prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzone rozwiązanie zostało opracowane we współpracy z przedstawicielami Ministerstwa Finansów.

Drugą ważną zmianą, którą wprowadziła wersja, jest dostosowanie systemu CDN OPT!MA do współpracy z najnowszą wersją programu Płatnik 7.03. Zmiana ta jest bardzo istotna ze względu na powszechne stosowanie przez przedsiębiorstwa programu Płatnik, którego najnowsza wersja obowiązuje począwszy od deklaracji rozliczeniowych za lipiec 2008.