W dniach 16-24 marca 2010 roku w ramach Drogowskazów Kariery, organizowanych przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, odbywa się OPT!MALNY START – spotkania z Comarch OPT!MA, połączone z bezpłatnym e-szkoleniem z zakresu tego programu.

Projekt adresowany jest do studentów ostatnich lat studiów i absolwentów uczelni ekonomicznych. Uczestnictwo w przedsięwzięciu to możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu obsługi systemu Comarch OPT!MA – oprogramowania wspomagającego zarządzanie małą i średnią firmą.

OPT!MALNY START to trzyetapowy projekt, łączący w sobie bezpośrednie spotkania przedstawicieli Comarch ze studentami, naukę w trybie e-learning oraz egzaminem w trybie on-line zakończonym certyfikacją. W marcu spotykamy się ze studentami pięciu uczelni w największych ośrodkach akademickich w Polsce. Elementem, który szczególnie przyciąga uczestników jest możliwość uzyskania certyfikatu, który uwierzytelnia ogólną znajomość programu Comarch OPT!MA, a tym samym wzmacnia CV na wciąż trudnym rynku pracy – wyjaśnia Joanna Długa, Konsultant ds. Edukacji Comarch SA.

W trakcie prezentacji na uczelniach przedstawiciele Comarch omówią również najnowsze trendy w rozwiązaniach klasy ERP (Comarch ALTUM) oraz nowoczesny model pracy on-line, który największą popularność zdobywa wśród młodych, innowacyjnych firm (iComarch24).

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymają komplet materiałów na płytach CD przeznaczonych do samodzielnej nauki. Pakiet szkolenia e-learning obejmuje obsługę modułów księgowych, kadr i płac oraz sprzedażowych. Punktem kulminacyjnym przedsięwzięcia jest bezpłatny egzamin on-line ze znajomości oprogramowania Comarch OPT!MA. Zaliczenie egzaminu równoznaczne jest z otrzymaniem certyfikatu.

Comarch pojawi się jeszcze w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (18 marca), na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu (22 marca), Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (23 marca) oraz Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (24 marca).