Już we wrześniu 2011 roku do współpracy edukacyjnej w ramach szkoleń e-learning Comarch OPT!MA przystąpi kolejna szkoła wyższa. Tym razem Comarch bezpłatnie udostępnia e-szkolenia studentom Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Inicjatywa jest wynikiem porozumienia o współpracy między instytucjami, zawartego w kwietniu tego roku na czas nieokreślony.

Projekt szkoleń e-learningowych z zakresu Comarch OPT!MA – programu do zarządzania i księgowości w małych firmach – ma na celu popularyzację wśród studentów umiejętności obsługi sprzedaży i księgowości. Całkowicie bezpłatna inicjatywa ma charakter dwuetapowy: szkolenie oraz egzamin. Po zakończeniu nauki, każdy uczestnik szkolenia może przystąpić do egzaminu on-line, którego pozytywny wynik zostanie zwieńczony wydaniem specjalnego certyfikatu poświadczającego znajomość oprogramowania Comarch OPT!MA.

– Firma Comarch, która sama wyrosła ze środowiska akademickiego doskonale zdaje sobie sprawę z konieczności wzmacniania powiązań między nauką a gospodarką. Przejawem tego są ciekawe inicjatywy dotyczące dydaktyki, organizowane przez Sektor ERP we współpracy z uczelniami. Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej to czwarta z kolei szkoła wyższa, z którą Comarch podejmuje współpracę na płaszczyźnie e-learningowej. Bardzo cieszy nas zainteresowanie projektem, którego nadrzędnym celem jest uzyskanie przez studentów lepszej pozycji na rynku pracy – mówi Joanna Długa, specjalista ds. edukacji w Comarch.

– Nawiązane porozumienie z firmą Comarch obejmuje wiele obszarów współpracy, a jednym z najistotniejszych jest prowadzenie szkoleń e-learningowych dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników WSB. Obecnie rozwijamy platformę do zdalnego nauczania, więc bazując na doświadczeniach i ofercie globalnego dostawcy biznesowych rozwiązań IT, jej użytkownicy będą mieli możliwość korzystania z najnowocześniejszego oprogramowania Comarch, uczestnictwa w kursach online i uzyskania branżowych certyfikatów. Pragnę podkreślić, że jednym z kluczowych elementów strategii naszej uczelni jest upraktycznienie procesu dydaktycznego oraz zacieśnienie współpracy z przedstawicielami praktyki gospodarczej – mówi Jacek Uroda, dyrektor Biura Rektora w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

Informacja o projekcie dostępna będzie na stronach internetowych Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej: www.WSB.Edu.pl.

Do projektu zapraszamy także inne uczelnie prowadzące naukę w trybie e-learning. Więcej na www.Edukacja.Comarch.pl.