Informatyzacja branży rolno-spożywczej dzięki środkom unijnym

Nawet 10 mln złotych dofinansowania ze środków unijnych mogą otrzymać przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej na rozwój działalności. W grudniu 2017 wystartował konkurs w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 30 marca do 29 kwietnia 2018 r.


Wśród kosztów jakie mogą zostać sfinansowane jest m.in. oprogramowanie służące do zarządzania przedsiębiorstwem, sterowania procesem produkcji lub magazynowania. Systemy ERP są obecnie niezbędnym elementem wspierającym sprawne funkcjonowanie wszystkich obszarów działania firmy, podnoszącym wydajność produkcji, optymalizującym ponoszone koszty.

Kto może starać się o dofinansowanie?

O dotacje unijną mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli podmioty, które zatrudniają poniżej 250 osób i osiągają roczny obrót poniżej 50 mln EUR lub roczną sumę bilansową poniżej 43 mln EUR. Firmy muszą również prowadzić działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest również zobowiązanie, że po zakończeniu projektu, przez pięć lat będzie kontynuować działalność rolno-spożywczą.

Czas na informatyzację

Środki unijne będą przyznawane producentom, którzy planują modernizację istniejących lub budowę nowych zakładów przetwórstwa produktów rolnych oraz firmom działającym w obszarze handlu hurtowego, które planują modernizację lub zakup infrastruktury. Firmy mogą ponadto przeznaczyć pieniądze na zakup lub rozbudowę oprogramowania komputerowego do zarządzania przedsiębiorstwem czy też sterowania procesem produkcji lub magazynowania.

– Producenci artykułów spożywczych i hurtownicy, podobnie jak przedsiębiorcy innych gałęzi gospodarki, chcą zwiększyć zyski oraz zminimalizować koszty. Jednym ze sposobów, aby zyskać przewagę konkurencyjną jest wdrożenie systemu do zarządzania przedsiębiorstwem. Oprogramowanie ERP pomaga usprawnić wszystkie procesy w firmie: od produkcji, przez księgowość aż po logistykę i magazynowanie. Zintegrowane z systemem rozwiązania mobilne dają możliwość pracy na urządzeniach takich jak smartfon czy tablet w dowolnym miejscu, co jest istotne dla kadry zarządzającej, magazynierów czy sprzedawców. Rozwiązania z obszaru BI to z kolei dostęp do zawsze aktualnych informacji o działalności przedsiębiorstwa, podejmowanie decyzji opiera się więc na rzetelnych danych. Środki unijne, które uruchomi wkrótce PROW, pozwalają na dofinansowanie wdrożenia wszystkich tych rozwiązań – mówi Magdalena Trybus, specjalista ds. finansowania Comarch ERP.

Wysokość dofinansowania

Przedsiębiorcy mogą otrzymać nawet 10 mln złotych dofinansowania na modernizację i rozwój firmy a minimalna kwota, na jaką będą przyjmowane wnioski wynosi 100 tys. złotych.

– Dofinansowanie w konkursie 4.2 PROW wynosi 50% wartości inwestycji. Być może jest to już ostatnia możliwość skorzystania z tak korzystnego programu pozwalającego na zakup maszyn, sprzętu i informatyzację firmy – mówi Magdalena Trybus.

Konkurs, który został ogłoszony w grudniu 2017, obsługiwany będzie przez regionalne oddziały Agencji Rozwoju Rolnictwa.

Ze względu na konieczność przygotowania dokumentacji do wniosku już dziś warto zapoznać się z warunkami konkursu i zaplanować odpowiednie prace. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://www.comarch.pl/erp/finansowanie/aktualnosci/pieniadze-na-it-dla-branzy-rolno-spozywczej/