1 lipca br. firma Comarch SA bezpłatnie udostępniła Uniwersytetowi Ekonomicznemu w Krakowie szkolenia e-learning z zakresu Comarch CDN OPT!MA – programu do zarządzania i księgowości w małych firmach.

Szkolenia e-learning Comarch CDN OPT!MA to oferta skierowana przede wszystkim dla studentów chcących poszerzyć swoje umiejętności o obsługę programu Comarch CDN OPT!MA. Szkolenia podzielone są tematycznie. Umożliwiają naukę obsługi takich modułów, jak: Kasa i Bank, Handel, Księga Podatkowa czy Płace i Kadry, ale również obejmują zagadnienia związane z konfiguracją programu oraz z rozliczaniem dokumentów.

Projekt szkoleń e-learningowych z zakresu Comarch CDN OPT!MA ma na celu szerzenie umiejętności związanych z nauką obsługi sprzedaży i księgowości. Całkowicie bezpłatna inicjatywa ma charakter dwuetapowy, obejmujący szkolenie oraz egzamin. Po zakończeniu nauki każdy uczestnik szkolenia może przystąpić do egzaminu online, którego zwieńczeniem jest certyfikat poświadczający znajomość oprogramowania Comarch CDN OPT!MA.

- Centrum e-Learningu na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie jest pierwszą jednostką, z którą podjęliśmy współpracę w ramach edukacji zdalnej na takiej płaszczyźnie. Jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej kooperacji. Jako wiodący, innowacyjny dostawca z branży IT oraz największy polski producent oprogramowania do zarządzania w kraju Comarch od lat prowadzi działalność edukacyjną. Współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie kształcenia studentów z praktycznych zagadnień biznesowych, związanych z przyszłą pracą absolwentów, jest dla nas kluczowa – mówi Ryszard Stawarz, Dyrektor Konsultingu MSP.

- Oferta szkoleń e-learningowych z zakresu Comarch CDN OPT!MA świetnie wpisuje się w e-strategię Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jednym z jej elementów jest bowiem stwarzanie studentom możliwości zdobywania dodatkowo umiejętności praktycznych (potwierdzonych stosownym certyfikatem), które mogą się stać atutem w momencie poszukiwania pracy. Na dodatek kursy są zrealizowane w formule e-learning, co zapewne jest ich dużym atutem i znacznie poszerzy krąg zainteresowanych osób – komentuje dr Jerzy T. Skrzypek, Pełnomocnik Rektora ds. e-edukacji.

Informacja zachęcająca do udziału w projekcie widnieje już na stronach internetowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Więcej informacji na temat oferty edukacyjnej Comarch można znaleźć na stronie: www.cdn.comarch.pl.