Comarch udostępnia wersję 14 systemu CDN OPT!MA dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz biur rachunkowych. W lipcu ukazała się nowa wersja zintegrowanego systemu CDN OPT!MA, wspierającego małe firmy na każdym etapie prowadzenia przedsiębiorstwa: począwszy od fakturowania, przez sprzedaż, księgowość, świadczenie usług serwisowych czy współpracę z biurem rachunkowym.

Najnowsza wersja oferuje firmom handlowym możliwość wskazania towaru z konkretnej partii dostawy oraz częściową realizację rezerwacji klienta lub zamówienia dostawcy.

Na potrzeby księgowości wprowadzono możliwość bieżącej wyceny posiadanych środków pieniężnych w odniesieniu do operacji dokonywanych na rachunkach bankowych i w kasach walutowych.

Ewidencję dokumentów zewnętrznych rozbudowano o zarządzanie ich obiegiem, które może znaleźć zastosowanie zarówno w urzędach, biurach, jak i w firmach.

System umożliwia szerszą współpracę biura rachunkowego z klientami: można przesyłać dokumenty i synchronizować dane drogą elektroniczną. Klienci biur mogą sprawdzać przez przeglądarkę internetową dane na temat swojej firmy dzięki Pulpitowi Menadżera.

Wszyscy zainteresowani mogą dowiedzieć się znacznie więcej na temat funkcjonalności nowych wersji CDN OPT!MA na www.cdn.pl oraz cdnzdobywarynek.comarch.pl