„W wersji 8.0 systemu CDN XL dokument MM (przesunięcie międzymagazynowe) został zastąpiony dokumentami: MM-Wydanie i MM-Przyjęcie. Wydanie towaru z magazynu źródłowego rejestrowane jest za pomocą dokumentu MMW (Przesunięcie międzymagazynowe wydanie), natomiast przyjęcie towaru na magazyn docelowy odbywa się za pomocą dokumentu MMP (Przesunięcie międzymagazynowe przyjęcie). Rozwiązanie takie umożliwia prawidłowe zarządzanie prawem operatorów do poszczególnych magazynów oraz zarejestrowanie zdarzenia, gdy towar został wydany z jednego magazynu i znajduje się „w drodze” do magazynu docelowego.
Przesuwany towar może być rozdzielony na wiele magazynów (wtedy tworzy się wiele dokumentów MMP dla jednego dokumentu MMW), może też w całości lub części zostać zwrócony na ten sam magazyn (jako magazyn docelowy wskazywany jest magazyn, z którego wydano towar). System zapewnia zgodność stanów magazynowych.
Dla tych podmiotów, u których nie ma potrzeby rozdzielania operacji wydania i przyjęcia towaru w procesie przesunięć międzymagazynowych, udostępniono opcję automatycznego generowania dokumentu MMP podczas zatwierdzania dokumentu MMW. Możliwe jest również generowanie MMW/MMP do konkretnego dokumentu przychodowego, np. PZ, FZ.”