1 stycznia 2017 roku weszły w życie nowe przepisy, zmieniające sposób i termin składania informacji podsumowujących, które dotyczą transakcji wewnątrzwspólnotowych, ich korekty oraz informacji podsumowujących, dotyczących obrotu krajowego. Zawężony został sposób składania takich pism, jak i okres rozliczeniowy oświadczeń.

Które transakcje są opatrzone nowymi zasadami i co te zmiany oznaczają dla przedsiębiorców?

Tylko forma elektroniczna

Nowe przepisy wprowadzają zmianę dotyczącą formy deklaracji VAT-UE. Do tej pory przedsiębiorcy mogli skorzystać z poczty tradycyjnej, środków komunikacji elektronicznej lub złożyć osobiście w urzędzie. Obecnie prawo obliguje do korzystania jedynie z formy elektronicznej. Drogą internetową należy przesyłać informacje podsumowujące związane z zakupem towarów z krajów unijnych, sprzedażą towarów do krajów będących członkami Unii Europejskiej oraz nabyciem lub dostawą w systemie odwróconego obciążenia podatkiem VAT.

Do tej pory, jeśli polski przedsiębiorca sprzedał sprzęt elektroniczny partnerowi biznesowemu z Niemiec mógł złożyć deklarację, między innymi, poprzez usługi pocztowe. Jeśli sprowadził ze Szwecji artykuły spożywcze, mógł osobiście pójść do urzędu skarbowego, aby złożyć informację podsumowującą. Wprowadzenie nowych przepisów oznacza, że teraz pozostaje mu złożenie dokumentu jedynie za pomocą komunikacji elektronicznej wyjaśnia Elżbieta Lulek, projektant systemów Comarch ERP.

Korekty deklaracji

W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości wykrytych w informacji podsumowującej VAT-UE, obowiązkiem przedsiębiorcy jest złożenie korekty informacji podsumowującej o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych – VAT-UEK. Informację taką, podobnie jak VAT-UE, można od teraz złożyć wyłącznie drogą elektroniczną.

Co z obrotem krajowym?

Przepisy, które weszły w życie z początkiem bieżącego roku zostały wprowadzone nie tylko w odniesieniu do transakcji wewnątrzwspólnotowych, ale również tych dotyczących obrotu krajowego. Tak więc deklaracja VAT-27 także będzie musiała być składana tylko drogą elektroniczną podkreśla Elżbieta Lulek.

Nowe terminy składania deklaracji

Nowe wzory deklaracji VAT-UE(4) i VAT-UEK(4) stosuje się od pierwszego okresu rozliczeniowego za styczeń 2017 r.  Do końca roku 2016 można było składać rozliczenia kwartalne, teraz czas ten został skrócony do jednego miesiąca. Wzory w formie ujętej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 czerwca 2013 r. mogą być stosowane nie dłużej niż do rozliczenia za czerwiec 2017 r., jednak stosuje się je do rozliczeń za okresy miesięczne. Takie same zasady obowiązują w odniesieniu do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 czerwca 2015 r. dotyczącego wzoru informacji podsumowującej o obrocie krajowym.

Na co jeszcze zwrócić uwagę

Oprócz wymienionych już najbardziej znaczących zmian w nowych przepisach kolejną z nich jest usunięcie z deklaracji dwóch sekcji. Zlikwidowanie sekcji dotyczącej oznaczania załączników oraz sekcji dotyczącej adnotacji urzędu skarbowego spowodowało zmianę numerów pozycji we wszystkich trzech deklaracjach oraz zmianę zapisu występujących w nich formuł.

Skąd takie zmiany?

Z uzasadnienia przepisów wystosowanego przez Ministerstwo Finansów możemy dowiedzieć się, że motywem do podjęcia takich działań było przyspieszenie analizy danych wprowadzanych do systemu rozliczeń podatkowych, jak również lepszy ich monitoring, ponieważ transakcje wewnątrzwspólnotowe uważa się za obarczone dużym ryzykiem ewentualnych oszustw podatkowych. Nowe przepisy mają za zadanie zapobiegać takim przypadkom mówi Elżbieta Lulek.

Systemy Comarch ERP aktualne

Użytkownicy rozwiązań oferowanych przez firmę Comarch nie muszą martwić się o ewentualne niezgodności systemów ERP z nowo obowiązującymi przepisami. Są one na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do wymogów prawa.