Subskrypcja i alerty to nowoczesne mechanizmy wczesnego ostrzegania.

CDN XL 8.0 został wzbogacony o nową funkcję subskrypcji. Mechanizm ten umożliwia zdefiniowanie harmonogramu, zgodnie z którym wybrany raport Business Intelligence będzie wysyłany do określonych odbiorców poprzez e-mail. Dzięki wykorzystaniu tego mechanizmu wybrana osoba automatycznie będzie otrzymywała maila z załączonym raportem. Odbiorca, o ile posiada odpowiednie uprawnienia, dostanie mailowo raport w takiej postaci, jakby widział go w Księdze Raportów. Mechanizm subskrypcji został stworzony, aby ułatwić sprawdzanie bieżącej sytuacji osobom, które znajdują się poza firmą oraz pragną dostawać bieżące sprawozdania. Funkcjonalność subskrypcji jest zintegrowana z narzędziem raportującym: Księga Raportów.

Mechanizm alertów ułatwia szybką reakcję na niepokojące zjawiska pojawiające się w naszej firmie. Podobnie jak w przypadku subskrypcji, funkcjonalność alertów jest zintegrowana z Księgą Raportów. Podczas definiowania każdego powiadomienia użytkownik określa warunek jego wysłania i komunikat jaki nam się pojawi w mailu.