W październiku br udostępnione zostało kolejne, zupełnie nowe szkolenie e-learningowe o nazwie E-CDN OPT!MAKsięga Podatkowa.

Szkolenie dedykowane jest głównie do początkujących Użytkowników rozpoczynających pracę z modułem księgowym. Udostępnione nowe szkolenie z Księgi Podatkowej to jednak początek cyklu szkoleń przez Internet jakie planujemy. Już z początkiem listopada oferta szkoleniowa wzbogacona zostanie o kolejne szkolenie z zagadnień księgowych, tym razem z Księgi Handlowej.

Celem naszych działań jest umożliwienie początkującemu Użytkownikowi CDN OPT!MA samokształcenia opartego na nowoczesnej i coraz częściej wykorzystywanej formie szkoleniowej jaką właśnie jest e-learning. To dzięki niemu Uczestnik szkolenia może w dowolnym miejscu i czasie, w dostosowanym do własnych potrzeb tempie nauki opanować zawarty w szkoleniu materiał dydaktyczny.

W kolejnym etapie naszych działań a dokładniej już za kilka tygodni w ofercie szkoleniowej pojawi się jeszcze jedno, trzecie już szkolenie z zagadnień księgowych w CDN OPT!MA. To szkolenie natomiast będzie dedykowane do grupy Uczestników bardziej zaawansowanych, a swoją tematyką obejmować będzie "zaawansowane schematy księgowe".

Liczymy, że szkolenia te pomogą w samokształceniu się nie tylko Klientów systemu CDN ale również będą pomocą dla wielu firm partnerskich w procesie kształcenia nowych pracowników. 

Szczegóły dotyczące zawartości szkolenia odnaleźć można w opisie szkolenia - Księga Podatkowa, Księga Handlowa w wersji podstawowej. Na naszych stronach znajduja się również Terminy szkoleń oraz formularz zgłoszeniowy.

Zachęcamy do korzystania z naszej oferty!