Od stycznia 2014 roku przedsiębiorców czekają rewolucyjne zmiany w prowadzeniu firm. Jedną z najważniejszych będą nowe terminy wystania faktur. Już dziś warto się na nie dobrze przygotować.

Zmianie ulegają terminy, w jakich możliwe będzie wystawianie faktur VAT. Wprowadza się ogólną zasadę, że fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia  miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, a w przypadku otrzymania przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi całości lub części zapłaty – fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty.

Zgodnie z art. 106 i ust. 7 możliwe będzie wystawianie faktur w terminie wcześniejszym niż data wykonania usługi lub wydania towaru, nie wcześniej jednak niż 30 dnia przed:

  • dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,
  • otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

W art. 106 i ust. 8 zostały określone wyjątki od tej zasady, dopuszczające wystawienie faktury przed 30 dniem (jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy). Przykładem takiego wyjątku jest fakturowanie usługi, w związku ze świadczeniem której ustalane są następujące po sobie okresy płatności lub rozliczeń, w tym usługi ciągłe z płatnościami rzadszymi niż rok, tzw. usług ciągłych.

Nowy termin odnosi się również do faktur zaliczkowych dokumentujących część zapłaty. Zmiany dotyczące terminu wystawiania faktur zapewnią podatnikom możliwość wystawiania faktur zbiorczych. Zmiana ta uprości dokumentowanie transakcji. Nie będzie problemu, aby podatnik na jednej fakturze zawarł wszystkie transakcje dokonane w ciągu miesiąca kalendarzowego.

Przykład

Podatnik dokonał dostawy towarów 28 września. Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2013 roku, faktura powinna zostać wystawiona pomiędzy 28 września a 5 października. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2014 roku w tej samej sytuacji podatnik ma możliwość wystawienia faktury pomiędzy 29 sierpnia (tj. na 30 dni przed wykonaniem usługi) a 15 października.

Szczególne przypadki

W szczególnych przypadkach zostały określone szczegółowe terminy wystawienia faktury (art. 106 i ust. 3 i 4). W przypadku:

  • świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych – fakturę wystawia się nie później niż 30 dnia od dnia wykonania usługi,
  • dostawy książek drukowanych (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych – fakturę wystawia się nie później niż 60. dnia od wykonania (a gdy umowa przewiduje rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę wystawia się nie później niż 120 dnia od pierwszego dnia wydania towarów),
  • czynności polegających na drukowaniu książek (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów – fakturę wystawia się nie później niż 90 dnia od wykonania.

Przy sprzedaży towarów w opakowaniach zwrotnych (art. 106 i ust. 5), w przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania, fakturę wystawia się nie później niż:

  • 7 dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania,
  • 60 dnia od dnia wydania opakowania, jeżeli w umowie nie określono terminu „zwrotu opakowania”.

Zmiana terminów wystawiania faktur to tylko jeden z elementów rewolucyjnych zmian w VAT. To, co w tym momencie naszym zdaniem jest najważniejsze dla przedsiębiorcy, to posiadanie aktualnego oprogramowania finansowo-księgowego. To ono zapewni bezkolizyjne przejście w nowe przepisy w 2014 roku. Możemy też zapewnić, że systemy Comarch będą jak zawsze gotowe na czekające nas zmiany w przepisach. Już teraz nad ich wprowadzeniem pracuje specjalnie powołany zespół, który zadba o optymalne przełożenie nowych zasad na codzienną prace firmy – mówi Łukasz Żur, Łukasz Żur, Bussines Development Manager MSP w Comarch.

Już dziś warto dobrze przygotować się do nowych terminów wystawiania faktur oraz do innych zmian w przepisach, które wejdą w życie wraz z nastaniem nowego roku. Dlatego podobnie jak w poprzednich latach Comarch prowadzi akcję edukacyjną dla firm. W portalu www.ZmianaVAT.Comarch.pl prezentowane są aktualności dotyczące zmian w przepisach. Krakowska spółka IT organizuje także szkolenia internetowe. Kolejne z nich odbędzie się już 21 stycznia 2014 roku.