5 kwietnia 2011 roku o godzinie 11:00 odbędzie się webinarium OPT!MALNY Start, organizowane przez Comarch w ramach IV edycji ogólnopolskiego programu akademickiego Drogowskazy Kariery. Każdy student, bez wychodzenia z domu, będzie miał możliwość uzyskania praktycznej wiedzy, umożliwiającej mu samodzielną pracę z nowoczesnym oprogramowaniem Comarch OPT!MA oraz zdobycia specjalnego certyfikatu.

Firma Comarch, która sama wyrosła ze środowiska akademickiego, doskonale zdaje sobie sprawę z konieczności wzmacniania powiązań między nauką a gospodarką. Przejawem tego są różnorodne inicjatywy edukacyjne organizowane przez Sektor ERP krakowskiej spółki IT, w założeniu opierające się na promocji i wspieraniu przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości akademickiej. Do działań tych należy m.in. użyczanie szkołom i uczelniom systemów informatycznych, stanowiących zaplecze techniczne do prowadzenia praktycznych zajęć edukacyjnych związanych z zarządzaniem i księgowością.

Częstymi przedsięwzięciami, podejmowanymi przez Comarch, są także wykłady, warsztaty, pokazy i szkolenia kierowane zarówno do studentów jak i kadry naukowo-dydaktycznej uczelni wyższych. Przykładem takiego działania jest projekt OPT!MALNY Start, którego nadrzędnym celem jest uzyskanie przez studentów lepszej pozycji na rynku pracy. Projekt, w ramach którego pracownicy Comarch spotykają się ze studentami ostatnich lat studiów, na uczelniach ekonomicznych w całej Polsce, miał już wiele edycji i cieszy się dużym zainteresowaniem.

– Nasze tegoroczne szkolenie przybrało zupełnie nową formę – zamiast tradycyjnych wykładów i prezentacji proponujemy webinarium, czyli wideokonferencję online. Dostosowując ofertę szkoleniową do wymagań zmieniającego się rynku pracy poszukujemy również innowacyjnych form dotarcia do środowiska studenckiego. Nie chcemy mówić o oprogramowaniu w chmurze (Software as a Service) siedząc w ciasnej sali wykładowej, chcemy się spotkać w wirtualnym świecie, w którym studenci naturalnie spędzają czas – wyjaśnia Jakub Cel, Business Development Manager MSP.

Uczestnicy OPT!MALNEGO Startu uzyskają wiedzę przydatną na rynku pracy oraz praktyczne umiejętności z zakresu obsługi systemu Comarch OPT!MA – oprogramowania wspomagającego zarządzanie małą i średnią firmą. Integralnym elementem inicjatywy jest bezpłatny pakiet szkoleń e-learning obejmujący obsługę modułów księgowych, kadr i płac oraz sprzedażowych z zakresu Comarch OPT!MA.

– OPT!MALNY Start to trzyetapowy projekt, łączący w sobie spotkanie ekspertów Comarch ze studentami podczas webinarium, naukę w trybie e-learningowym oraz egzamin online kończący się certyfikacją. Możliwość uzyskania certyfikatu uwierzytelniającego ogólną znajomość oprogramowania Comarch OPT!MA to element szczególnie istotny dla studentów. Dzięki niemu mają oni okazję do wzmocnienia jakości swojego CV na wciąż trudnym rynku pracy – dodaje Joanna Długa, konsultant ds. edukacji Comarch.

Udział w webinarium możliwy jest z każdego miejsca, z dostępem do Internetu. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego każdy może na żywo uczestniczyć w webinarium. Rejestracja trwa do 4 kwietnia 2011 roku. Więcej na www.OPTYMALNYStart.Comarch.pl