Firma Comarch wspólnie z Partnerami, w 20 miastach Polski, organizuje cykl konferencji PERPSEKTYWY 2010 kierowanej do zarządów dużych i średnich przedsiębiorstw.

4 FILARY skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, czyli obsługa Klienta, optymalizacja procesów wewnętrznych, zarządzanie finansami oraz wdrażanie innowacji, to kluczowe elementy prowadzenia biznesu. Skuteczna realizacja strategii biznesowej wymaga od przedsiębiorcy szczegółowej koordynacji tych czynników.

Zaproszeni przez Comarch eksperci udowodnią prezesom, kadrze zarządzającej średnim i dużymi przedsiębiorstwami, że warto inwestować w innowacje i wspomagać procesy biznesowe poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Na konferencjach prowadzonych przez Comarch swoje wystąpienie będzie miał ekspert z dziedziny ekonomii i zarządzania doktor nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie Janusz Nesterak, który podzieli się wiedzą nt. praktycznego wykorzystania Balanced Scorecard jako narzędzia wspomagającego proces podejmowania decyzji.

Spotkania połączone z Business Lunch'em będą również doskonałą okazją do wzajemnej wymiany poglądów i nawiązania współpracy z uczestnikami konferencji.