Firma Comarch udostępniła nową wersję Comarch CDN XL, będącego najchętniej wybieranym polskim systemem klasy ERP (wg raportu IDC: Poland Enterprise Application Software Market 2011-2015 Forecast and 2010 Vendor Shares, sierpień 2011).  Z Comarch CDN XL korzysta już blisko 3500 przedsiębiorstw, z praktycznie każdej branży. W 2011 roku na zakup i wdrożenie Comarch CDN XL zdecydowało się już 252 firm. Najnowsza wersja o numerze 10.5 jeszcze przed oficjalną premierą odbiła się szerokim echem w mediach, ze względu na jej integrację z internetową galerią handlową iMall24. Jednak Comarch CDN XL 10.5 to również 273 nowych, istotnych funkcjonalności w każdym z obszarów systemu.

iMall24 jest wirtualną galerią handlową, w której internauci mogą przeszukiwać, porównywać i kupować produkty z bogatej oferty sprzedażowej klientów Comarch. Użytkownicy systemu Comarch CDN XL 10.5 mogą łatwo udostępnić towary do sprzedaży w iMall24, dzięki czemu poszerzają tradycyjne kanały sprzedaży o kanał internetowy. Zamówienia na towary zakupione w iMall24 wraz z danymi kupującego są przesyłane bezpośrednio do systemu Comarch CDN XL. Handel na iMall24 jest całkowicie bezpłatny. Obecnie na platformie jest już dostępnych prawie 30 tys. różnych towarów, a ich liczba dynamicznie rośnie z każdym dniem.

– Jak donosi dziennik Rzeczpospolita, obecnie tylko co czwarta firma duża firma handlowa prowadzi sprzedaż internetową. Tymczasem iMall24 daje szansę na zaistnienie w Internecie szczególnie tym firmom, które dotychczas – głównie z braku wiedzy – nie udostępniały swojej oferty w sieci. W przypadku iMall24 promocją portalu i dostępnych tam towarów zajmuje się Comarch. Klient musi jedynie zaznaczyć odpowiedni parametr w systemie Comarch CDN XL, aby dany towar udostępnić do sprzedaży w iMall24. Współpraca z iMall24 jest również możliwa za pośrednictwem Comarch iSklep24 – mówi Edyta Kozek, Business Development Manager ERP w Comarch.

Zmiany z obszaru internetowych narzędzi sprzedaży dotknęły także platformę B2B – Pulpit Kontrahenta. W nowej wersji aplikacji wprowadzono m.in. nowe języki (słowacki, czeski, litewski, węgierski) oraz umożliwiono wyświetlanie dodatkowych informacji na banerze (wartość przeterminowanych płatności oraz wykorzystanego limitu kredytowego).

Dotychczas w Comarch CDN XL rezerwacje sprzedażowe dla klientów tworzone były w chwili potwierdzania zamówienia sprzedaży. Zasada taka powodowała, że nawet jeżeli operator wstępnie potwierdził klientowi dostępność towaru, to podczas potwierdzania zamówienia mogło się okazać, że dany towar został już w międzyczasie sprzedany lub zarezerwowany przez innego operatora. Aby tego uniknąć, w najnowszej wersji systemu umożliwiona została taka praca na zamówieniach sprzedaży, aby dodanie pozycji na zamówienie od razu rezerwowało towar. Dla większej elastyczności pracy na zamówieniach wprowadzono możliwość zapisania zamówień o nieokreślonej dacie rezerwacji.

Wzrost popularności leasingu jako formy finansowania przesądził o wprowadzeniu obsługi leasingu u korzystającego (leasingobiorcy). Zmiany dotyczą różnych obszarów systemu Comarch CDN XL i obejmują m.in. ewidencję środków trwałych przyjętych do użytkowania na podstawie umów leasingu, a także umów pokrewnych: dzierżawy i najmu, ewidencję umów leasingu wraz z harmonogramem spłat oraz zmiany w odliczeniach podatku VAT (kontrola kwoty odliczenia VAT).

Wśród zmian z obszaru CRM warto wymienić rozwój terminarzy i zadań, m.in. podgląd zadań współpracownika, zmianę wyglądu okna terminarza w kierunku wyglądu terminarza MS Outlook czy możliwość jednoczesnego definiowania zadań indywidualnych dla pracowników w jednym oknie. Dodano także obsługę merchandisingu.

Zmiany objęły również narzędzie analityczne Business Intelligence. Wśród licznych nowości warto wymienić usprawnienia ergonomiczne (odświeżenie interfejsu) oraz nowy bardziej wydajny typ raportów SQL/MDX wykorzystujący mechanizm in-memory. Narzędzie do budżetowania w Comarch CDN XL 10.5 pozwala na uzupełnianie budżetów w MS Excel oraz wykorzystanie pełnej funkcjonalności MS Excel do obliczeń pomocniczych. Wprowadzono możliwość wykorzystania danych statystycznych (analiza liczby przedsiębiorstw oraz analiza liczby ludności) w raportach Business Intelligence. Dostęp do danych statystycznych pozwala m.in. na prowadzenie analiz rynku – analizy nie tylko od strony wyników firmy, ale także od strony potencjalnego popytu związanego z liczbą ludności oraz przedsiębiorców. Połączenie analiz typu ABC (klasyfikacja produktów pod względem wielkości generowanej sprzedaży) i XYZ (podział ze względu na charakter zapotrzebowania i rotację na magazynie) pozwala z kolei na skuteczne zarządzanie asortymentem.

Comarch CDN XL 10.5 to także liczne nowości wynikające ze zmian w przepisach podatkowych. System pozwala na obsługę uproszczonych zasad ustalania różnic kursowych. Ze względu na zmianę sposobu wyliczania proporcji przy rozliczeniu VAT naliczonego związanego ze sprzedażą zwolnioną i opodatkowaną w systemie udostępniono parametr, który pozwala na odpowiednie zaokrąglenie wskaźnika struktury sprzedaży przy przeliczaniu deklaracji za dany miesiąc. Comarch CDN XL 10.5 posiada także nowy wzór deklaracji VAT-UE.

Comarch CDN XL jest wyposażony również w rozwiązania mobilne Comarch Mobile dla przedstawicieli handlowych oraz pracowników magazynu i managerów. Najważniejsze zmiany w Comarch Mobile 6.0 to: możliwość dodawania i planowania wizyty przez przedstawiciela handlowego wprost na urządzeniu mobilnym, jeszcze bardziej intuicyjny i ergonomiczny interfejs, raportowanie, zmiana stanu realizacji zamówień, obsługa zamienników, rozliczanie płatności, czy też wyświetlanie łącznej wagi elementów dyspozycji.