Innowacyjna, stanowiąca szansę na rozwój firmy oraz będąca elementem przewagi konkurencyjnej - to opinie Partnerów Comarch o ofercie Comarch ERP 2.0., zebrane w ramach tegorocznego Badania Satysfakcji Sieci Partnerskiej.

Innowacyjne produkty Comarch podstawą dobrej współpracy
Partnerzy Comarch świetnie oceniają ofertę ERP 2.0. Aż 87% Sieci Partnerskiej chce mieć w swojej ofercie produkty z oferty ERP 2.0, uważając je za innowacyjny element, dzięki któremu można zyskać dużą przewagę na rynku. Jednocześnie zdecydowana większość Partnerów dostrzega szansę na rozwój swojego biznesu w oparciu o produkty oferowane w chmurze.

W badaniu Satysfakcji Sieci Partnerskiej Comarch, bardzo dobre oceny zyskały produkty oferowane przez Comarch dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Wszystkie systemy Comarch zostały ocenione pozytywnie pod kątem niezawodności, funkcjonalności oraz wydajności przez zdecydowaną większość oferujących je firm.

Zmiany w programie partnerskim motywują
Aż 91% Partnerów Comarch przyznało, że gdyby ponownie stanęli przed decyzją o podjęciu współpracy z krakowskim producentem systemów ERP, jak najbardziej zdecydowali by się na rozwój swojego biznesu na ofercie Comarch ERP. Równocześnie 90% Sieci Partnerskiej pozytywnie oceniło wprowadzone ostatnio zmiany programu w kierunku promocji kompetencji.

Jak zauważają przedstawiciele Comarch, Partnerzy z roku na rok coraz chętniej dzielą się swoimi opiniami i uwagami. W tegorocznym badaniu aż 332 firm partnerskich podzieliło się opiniami, co zarówno ilościowo jak i procentowo dało najlepszy wynik w porównaniu do badań w latach poprzednich.

Jak zauważa Zbigniew Rymarczyk, dyrektor sektora ERP, wiceprezes Comarch: – W każdym nowym produkcie Comarch znajduję rolę dla Partnerów, jednocześnie stwarzając szasnę na obustronny rozwój. Celem Comarch jest rozbudowa oferty oraz nastawienie na innowacje. Na takich założeniach oparte są działania, dzięki którym zwiększamy udziały w rynku - oczywiście z udziałem Sieci Partnerskiej. To z myślą m.in. o współpracujących z nami firmami partnerskimi powstała Społeczność ERP (www.spolecznosc.comarch.pl) – portal dla Partnerów oraz Klientów – tych obecnych, ale też potencjalnych. Na naszej społeczności trwają dyskusje, pojawiają się realizowane później pomysł. Cieszy nas coraz większa aktywność Partnerów na stronach Społeczności–.

Badanie Satysfakcji Sieci Partnerskiej to coroczna ankieta, która skierowana jest do osób decyzyjnych z wszystkich aktywnych handlowo firm partnerskich. Ma ona na celu zmierzenie poziomu satysfakcji ze współpracy oraz zebranie informacji zwrotnej, pozwalającej poprawić to, co nie do końca spełnia oczekiwania współpracujących firm, jak również udoskonalać te elementy, do których Partnerzy nie zgłaszają zastrzeżeń.

Comarch ERP ma największą w Polsce aktywną sieć partnerów, którym jest około 1000 firm.