Najbardziej istotne zmiany wprowadzone w module Produkcja to możliwość modyfikacji planu produkcji za pomocą edycji wykresu Gantta oraz rozbudowanie mechanizmu rozliczania produkcji.

Na wykresie Gantta użytkownik może przesuwać, wydłużać lub skracać paski oznaczające planowany termin czynności. Naniesione zmiany prowadzą do modyfikacji w planie produkcji lub do automatycznego przeplanowania pozostałych czynności. Czynności, których nie zmodyfikowano na wykresie, mogą także zostać przeplanowane na żądanie użytkownika. Rozbudowane rozliczanie kosztów produkcji daje możliwość przypisywania wszystkim obiektom produkcyjnym kosztów z różnych źródeł (np. dokument handlowy, zapis księgowy, składniki listy wynagrodzeń, saldo konta). Produktom można także przypisać koszty nieposiadające źródła, np. dodatkowe narzuty.

Użytkownik samodzielnie definiuje kategorie kosztów produkcji – określają one pochodzenie przypisywanego kosztu. Przypisywanie kosztów odbywa się z różnych poziomów, np. z listy zleceń produkcyjnych użytkownik przypisuje koszty wybranym zleceniom. Przypisywany koszt może być rozbijany według predefiniowanych kluczy, dostępna jest również edycja ręczna wykonywana przez użytkownika. Po rozliczeniu kosztów widoczna jest zarówno końcowa wartość produktu, jak i poszczególne składniki jego kosztu pogrupowane w ramach zdefiniowanych kategorii.