Uwierzytelniona Wymiana Danych

Podstawą księgowej obsługi klienta w Biurze Rachunkowym jest dokumentacja generowana co miesiąc przez klienta. W zależności od rynku, branży, w jakiej działa klient, od specyfiki funkcjonowania oraz wielkości firmy klienta ilość i zakres dokumentacji może znacznie się różnić. Niezależnie jednak od tego, z jaką dokumentacją mamy do czynienia, do skutecznego rozliczenia klienta konieczne jest przeniesienie informacji zawartych w dokumentacji do systemu, w którym Biuro Rachunkowe będzie obsługiwać i rozliczać klienta. Dokumenty przekazane do Biura Rachunkowego mogą być oczywiście wprowadzone ręczenie do systemu przez jego pracowników, jednak – weryfikując ergonomię takiego działania – wydaje się, że jest to metoda najmniej skuteczna. Dużo wydajniejsze są metody zaczytywania dokumentów w postaci elektronicznej. W systemie CDN OPT!MA dostępny jest również model takiej elektronicznej wymiany danych pomiędzy Biurem Rachunkowym a jego klientami.

Innowacyjność rozwiązania

Już w wersji 13.0 systemu CDN OPT!MA pojawia się zupełnie nowa funkcja Uwierzytelnionej Wymiany Danych, która jest narzędziem pozwalającym zautomatyzować proces dostarczania i wymiany dokumentacji pomiędzy Biurem Rachunkowym i jego klientami. Dostępne w CDN OPT!MA narzędzie zakłada, iż wymiana danych następuje za pośrednictwem sieci Internet oraz specjalnie do tego celu dedykowanych serwerów firmy Comarch. Innowacyjność rozwiązania Uwierzytelnionej Wymiany Danych polega na zastosowaniu serwera wymiany jako pośrednika komunikacyjnego pomiędzy Biurem Rachunkowym a jego klientami. Zarówno Biuro Rachunkowe, jak i klienci korzystający z nowego modelu wymiany danych będą posiadać specjalnie zdefiniowane konta na serwerach wymiany. Opcja zakładania kont dostępu do serwera wymiany danych jest osiągalna z poziomu konfiguracji systemu CDN OPT!MA, co znacznie ułatwia proces rozpoczęcia współpracy.

Dane podlegające wymianie

Wymiana danych nie ogranicza się tylko do wymiany podstawowych dokumentów, takich jak faktury handlowe, ale umożliwia rozszerzenie wymienianej informacji o pozostałe dokumenty, np. magazynowe, kasowo-bankowe, a także płatności czy rozrachunki klienta, możliwa również jest wymiana wszystkich informacji słownikowych, takich jak np. lista kontrahentów, pracowników, banków, atrybutów, kategorii księgowych i innych. Dzięki Uwierzytelnionej Wymianie Danych Biuro Rachunkowe może zatem w bardzo efektywny sposób wprowadzić do bazy swojego klienta wszystkie dane związane z jego comiesięczna działalnością.

Automatyzacja procesu

Uwierzytelniona Wymiana Danych pozwala znacznie ograniczyć czas poświęcany przez klienta na przygotowanie dokumentacji i wysłanie lub przekazanie jej do swojego Biura Rachunkowego, ponieważ nie ma konieczności przygotowania i zapisywania, a także przesyłania specjalnie zdefiniowanych plików wymiany, np. za pośrednictwem poczty e-mail. Obsługujące klienta Biuro Rachunkowe również ogranicza czas potrzebny do przyjęcia przesłanej dokumentacji, gdyż system automatycznie wykonuje import dokumentacji, zapisując przysłane dokumenty bezpośrednio w bazach klientów. Dla użytkowników Uwierzytelnionej Wymiany Danych przygotowane zostały specjalne „skrzynki” zawierające informacje o dokumentacji wysłanej, odebranej lub oczekującej na odebranie za pośrednictwem UWD. W przypadku współpracy pomiędzy Biurem Rachunkowym a jego klientami istnieje dodatkowo możliwość seryjnego odebrania wysłanych przez klientów dokumentów z poziomu modułu Biuro Rachunkowe.

Bezpieczeństwo danych

Jedną z unikalnych cech Uwierzytelnionej Wymiany Danych jest doskonałe zabezpieczenie przesyłanych danych, platforma dostępna dla użytkowników CDN OPT!MA jest jedynym na rynku rozwiązaniem dającym tak wysoki poziom zabezpieczeń.

Najwyższe standardy zabezpieczeń są osiągnięte m.in. dzięki zastosowaniu:

  • poufności danych uzyskiwanej dzięki podwójnemu systemowi szyfrowania (paczki danych są szyfrowane/deszyfrowane asymetryczne parą kluczy RSA oraz przesyłane szyfrowanym kluczem symetrycznym protokołem opartym o TSL 1.0/ SSL 3.0),
  • integralności danych zapewnionej dzięki zastosowaniu podpisu elektronicznego (paczki są podpisywane kluczem prywatnym strony wysyłającej); strona odbierająca ma pewność, że dane nie zostały zmodyfikowane,
  • zabezpieczenia serwera – wymuszanie silnych haseł czy szyfrowanie całej transmisji uniemożliwia przechwycenie hasła oraz nieautoryzowane usuwanie danych z serwera czy wysyłanie ich na serwer.