Polscy przedsiębiorcy mają obecnie wiele możliwości uzyskania dotacji unijnych na realizację projektów innowacyjnych, zarówno w programach polskich, jak i międzynarodowych. O unijnym dofinansowaniu, jako szansie na informatyzację polskich firm przy kryzysowych cięciach kosztów pisze Nowy Przemysł.

– Istnieje szeroki wachlarz narzędzi wsparcia inwestycji przedsiębiorstw, związanych zwłaszcza z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań i nowych technologii IT w MSP, takich jak: leasing operacyjny IT, dotacje UE czy kredyt technologiczny – tłumaczy Joanna Dominiak, Kierownik ds. Finansowania.

Szczególnie istotne źródło finansowego wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć związanych z zakupem nowych technologii informatycznych stanową środki pomocowe Unii Europejskiej.

– Programy pomocowe przewidziane na lata 2007-13 kładą główny nacisk na wdrażanie nowych technologii, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych. Szanse firm na uzyskanie dotacji są większe – dodaje Joanna Dominiak.

Comarch doradza swoim klientom w zakresie doboru programu unijnego właściwego dla konkretnej inwestycj oraz oferuje im pomoc w przygotowaniu wkładu merytorycznego do wniosku.

– Od 2003 roku wspieramy naszych klientów w pozyskiwaniu środków UE m.in. z programów przedakcesyjnych Phare oraz Funduszy Strukturalnych obydwu okresów programowania, tj. 2004-06 oraz 2007-13, w trakcie trwania których wartość pozyskanych środków wyniosła około 30 mln złotych. Prowadzone przez nas konsultacje i działania informacyjne są swego rodzaju wartością dodaną do oferowanych produktów – wyjaśnia Joanna Dominiak.

Zakupy ze wsparciem, Marcin Złoch, Nowy Przemysł, 17.03.2010

Więcej na temat źródeł pozyskiwania funduszy na zakup oprogramowania.