Kampania – podstawowy element CRM-u – stała się odrębnym dokumentem, co pozwala na zarządzanie prawami do poszczególnych kampanii. W nowym CRM-ie mamy wgląd jednocześnie we wszystkie etapy kampanii oraz umieszczone w nich prospekty. Do kampanii można dołączać kontrahentów, a także konkretne osoby kontrahenta. System pozwala też na wielokrotne dodanie tego samego kontrahenta do kampanii. Usprawnia to działania prowadzone wobec wielu oddziałów tej samej firmy. Nowe operacje na prospektach to np. wystawianie oferty, zamówienia lub faktury dla kontrahenta w etapie.

System oferuje teraz możliwość automatycznego generowania zadań, bezpośrednio po dodaniu kontrahenta do kampanii. Można także zarejestrować słownik zadań. Raport dla kampanii pozwala na bieżącą weryfikację efektów. Zawiera on wiele użytecznych informacji, np. planowane oraz rzeczywiste koszty i przychody z kampanii.

Umożliwiono podejmowanie działań CRM z poziomu konkretnego dokumentu, bez konieczności definiowania kampanii CRM. Z poziomu dokumentu można skontaktować się z kontrahentem lub konkretną osobą kontrahenta (mailowo lub za pomocą komunikatorów GG i Skype). Zapis rozmowy zostanie automatycznie zarejestrowany, system zaproponuje także utworzenie pozycji konwersacji dla odnotowania kontaktu.