Do wersji 8.0 budżetowania zostało stworzone zupełnie nowe narzędzie pozwalające na sprawne tworzenie budżetów w przedsiębiorstwie.

Narzędzie do budżetowania zostało zintegrowane z Księgą Raportów. Jest dostępne jako dodatkowa zakładka w ramach tej aplikacji Business Intelligence. Użytkownik zarówno tworzący arkusze, jak i wprowadzający dane pracuje w interfejsie wewnątrz Księgi Raportów.

Proces budżetowania odbywa się przy użyciu jednej aplikacji. W jednym miejscu wprowadzamy dane, akceptujemy ich poprawność bądź wprowadzamy korekty. Oczywiście tylko wybrane osoby mają dostęp do poszczególnych fragmentów budżetu. Możemy również definiować wskaźniki, które zmieniają się dynamicznie i wpływają na nasz budżet. Bardzo istotnym faktem jest to, że mamy wgląd do naszych danych bieżących. Dzięki temu, że widzimy, jak sytuacja wygląda w danej chwili, łatwiej nam jest prognozować nasze wyniki finansowe na przyszłość.