Jeśli jesteśmy zadowoleni z dotychczasowego dostawcy oprogramowania, najprościej zastąpić je bardziej rozbudowanym rozwiązaniem z jego oferty. Na pytanie kiedy koniecznie należy pomyśleć o wymianie systemu informatyczne – odpowiada Rzeczpospolita.

Większość firm w Polsce używa jakiegoś typu oprogramowania. Są to aplikacje o różnym stopniu złożoności: od prostych programów finansowo-księgowych, płacowych, kadrowych, po rozbudowane systemy do zarządzania klasy ERP. Firma w pierwszej kolejności wdraża te, które są niezbędne na danym etapie jej funkcjonowania. Oczywiście nie da się zbyt długo pracować, używając wciąż tych samych narzędzi informatycznych. Firmy się rozwijają, aplikacje stają się za mało wydajne lub w ogóle nie wystarczają, gdyż brakuje modułów do obsługi nowych procesów biznesowych. Czasami zmiany są wymuszone przez regulacje prawne.

System IT można zaktualizować (upgrade), wprowadzając jego wyższą, kolejną wersję. Firma może się też zdecydować na migrację, czyli przeniesienie wszystkich danych do innego, bardziej zaawansowanego systemu tego samego producenta. Ostatnią możliwością, najbardziej kosztowną i najtrudniejszą, ale czasami niezbędną, jest całkowita zmiana systemu.

– Bardzo ważnym kryterium, na jakie warto zwrócić uwagę przy wyborze systemu, jest kompleksowość. Dla klienta najlepiej jest, jeśli zdecyduje się na dostawcę systemu, który może zaproponować współpracujące z nim dodatkowe aplikacje, np. w dziedzinie sprzedaży internetowej czy backupu danych. Istotne mogą być też rozwiązania umożliwiające outsourcing niektórych zadań. Istotna jest poza tym późniejsza opieka serwisowa nad systemem. Wraz z licencją programu klient dostaje pakiet usług. W jego skład wchodzi: bezpłatna pomoc telefoniczna i e-mailowa oraz prawo do bezpłatnych aktualizacji systemu do nowych wersji. W ten sposób klient uzyskuje łatwy i szybki dostęp do fachowej pomocy konsultantów, oprogramowanie jest zawsze zgodne z obowiązującymi aktami prawnymi, a wszelkie nowe usprawnienia są na bieżąco dostępne w systemie – mówi Barbara Skrzypek, Business Development Manager ERP, Comarch.

Kiedy koniecznie należy pomyśleć o wymianie systemu informatycznego, Barbara Mejssner, Rzeczpospolita, 19.10.2010

Migruj na Comarch >>