W warunkach dynamicznego rozwoju gospodarki rynkowej coraz częściej zachodzi potrzeba sięgania po zarówno typowe, jak i alternatywne źródła finansowania inwestycji. Szczególnie w momencie zaostrzenia warunków pozyskania kapitału, a jednocześnie zachwiania się płynności finansowej, przedsiębiorstwa sięgają po dostępne na rynku formy dekapitalizowania inwestycji – pisze w Gazecie Finansowej ekspert Comarch.

– Leasing to od kilku lat jeden z najnowocześniejszych i coraz bardziej popularnych instrumentów finansowania inwestycji przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce. Coraz więcej przedsiębiorstw, doceniając korzyści tego narzędzia, wykorzystuje jego możliwości, dokonując zakupów środków trwałych samochodów czy nieruchomości, ale również wartości niematerialnych i prawnych – pisze Joanna Dominiak, kierownik ds. finansowania Comarch ERP.

Leasing operacyjny to obecnie szczególnie rozwijana forma leasingu, umożliwiająca sfinansowanie inwestycji w nowe technologie IT, a ze względu na to, że firmy coraz częściej i szybciej muszą reagować na zachodzące zmiany technologiczne, jego znaczenie stale rośnie.

Na wybór leasingu często wpływ mają obowiązujące rozwiązania systemu podatkowego, dające podmiotom decydującym się na leasing wiele preferencji. – Zaletą leasingu, jako narzędzia finansowania inwestycji, jest możliwość przeznaczenia wolnych środków na bieżącą obsługę przedsiębiorstwa. Pozwala to więc na zwiększenie płynności finansowej firmy – zauważa Joanna Dominiak. Co ważne, leasing stwarza także możliwość precyzyjnego planowania przyszłych inwestycji, gdyż opłaty leasingowe są niezmienne przez cały okres trwania umowy. Dodatkowo, korzystanie z leasingu IT oznacza dla firm obniżenie wysokości zobowiązań podatkowych – raty leasingowe oraz opłata manipulacyjna stanowią bowiem koszt uzyskania przychodu i zmniejszają podstawę opodatkowania.

Często leasing jest jedyną możliwością sfinansowania inwestycji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy leasingowe mogą przedstawić ofertę przedsiębiorcy, który prowadzi działalność już przez okres 3-6 miesięcy, a także zdecydowanie złagodzić obostrzenia i rygory związane z koniecznością przedłożenia szczegółowych dokumentów weryfikujących sytuację finansową firmy. Przedsiębiorców przyciągają: minimum formalności i skrócony czas uzyskania decyzji o przyznaniu leasingu oraz większa elastyczność umów leasingu, pozwalająca na łatwe przeniesienie praw i obowiązków z niej wynikających na inny podmiot.

Utrwalające się ożywienie na rynku, Gazeta Finansowa, 19.11.2010

Oferta leasingowa Comarch ERP >>