Na przełomie marca i kwietnia 2011 roku Comarch wraz z iMed24, firmami partnerskimi oraz zaproszonymi ekspertami przeprowadził cykl spotkań Co w praktyce oznacza fiskalizacja? Szkolenie z zakresu nowych obowiązków podatkowych placówek medycznych. Podczas serii szkoleń prelegenci zaprezentowali nowe uwarunkowania prawne związane ze zmianami zasad opodatkowania usług medycznych oraz z fiskalizacją placówek służby zdrowia i wynikające z nich obowiązki dla zarządzających tymi jednostkami.

Specjaliści z dziedziny oprogramowania do zarządzania firmami oraz urządzeń fiskalnych przedstawili, jak dostosować jednostkę medyczną do już wprowadzonych i tych planowanych zmian dzięki zastosowaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych. W spotkaniach, które odbyły się w największych miastach Polski – w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Warszawie oraz we Wrocławiu, wzięło udział ponad 700 przedstawicieli branży medycznej.

Placówki medyczne stają obecnie przed nowymi wyzwaniami wynikającymi ze zmieniających się przepisów prawnych. Rok 2011 to czas fundamentalnych zmian w systemie podatku VAT w ochronie zdrowia. Od 1 stycznia obowiązuje znowelizowana ustawa VAT dostosowująca zasady stosowania podatku do dyrektywy unijnej, a 1 kwietnia weszła w życie kolejna jej nowelizacja. Natomiast już od 1 maja część placówek medycznych zostanie objętych obowiązkiem rejestracji usług za pomocą urządzeń fiskalnych. I tak na przykład Minister Finansów na mocy rozporządzenia obowiązującego do końca 2010 roku zwolnił z obowiązku prowadzenia kas rejestrujących usługi w zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej. W konsekwencji, zwolnienie z obowiązku ewidencyjnego dotyczy jedynie usług medycznych do dnia 30 kwietnia 2011 roku. Przy czym po tym przejściowym okresie podmioty świadczące tego typu świadczenia wcale nie będą od razu zobowiązane do założenia kas rejestrujących. Wystarczy bowiem, aby podatnik świadczący usługi medyczne nie przekroczył limitu obrotu 40 tys. zł w zakresie sprzedaży na rzecz osób fizycznych lub rolników ryczałtowych, aby nadal mógł korzystać ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia kas rejestrujących. Dopiero przekroczenie tego limitu będzie wymagało – po dwóch miesiącach od jego przekroczenia – rozpoczęcia ewidencji sprzedaży usług medycznych za pomocą kasy rejestrującej.

Nowe przepisy prawne – nowe podejście do prowadzenia działalności placówek medycznych

Szkolenia rozpoczynało wystąpienie eksperta dziedziny prawa, który podkreślał, że branżę medyczną cechują dynamicznie zmieniające się przepisy prawne, które nakładają coraz to nowsze obowiązki na wszystkie jednostki ochrony zdrowia. Zarządzający placówkami medycznymi muszą dbać już nie tylko o profesjonalną obsługę pacjentów, ale również dostosowywać swoje działania do obowiązujących regulacji prawnych. W prelekcji podkreślano nowe podejście w filozofii prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, którą nowe rozporządzenie ministra finansów stawia jako nadrzędną w stosunku do priorytetowanej do tej pory dokumentacji papierowej.

W dobie zmieniających się przepisów prawa, rosnących potrzeb dokumentowania historii choroby pacjenta, rozliczeń z NFZ oraz zwiększającej się konkurencji w branży medycznej coraz mniej czasu pozostaje na świadczenie usług medycznych. Lekarstwo na tę bolączkę uczestnikom szkoleń zaproponowali przedstawiciele iMed24, którzy zaprezentowali tematykę dokumentacji zdrowotnej pacjentów w postaci zdigitalizowanej. Podczas prezentacji eksperci udowodnili, że elektroniczna dokumentacja medyczna to nowoczesny i zgodny z trendem eHealth sposób na prowadzenie placówki medycznej, który upraszcza procedury oraz obniża koszty obsługi pacjentów.

Kolejnym aspektem poruszonym w trakcie szkoleń był temat nasilającej się konkurencji w branży medycznej. Przedstawiciele firmy Comarch zaprezentowali, jak wdrożenie odpowiednich rozwiązań informatycznych może znacząco poprawić jakości obsługi pacjenta i zoptymalizować pracę placówki medycznej, a tym samym mieć wpływ na wzrost zysków dzięki skróceniu formalnego czasu obsługi pacjenta. Prelegenci przedstawili nowoczesne narzędzia umożliwiające zarówno kompleksową obsługę medycznego obszaru funkcjonowania placówki, jak i zarządzanie jej niemedyczną działalnością (obsługa kasowa, księgowa, kadrowo-płacowa, rachunki bankowe, ewidencja środków trwałych, wyposażenie placówki itd.).

Wraz z nowymi uwarunkowaniami prawnymi związanymi z fiskalizacją placówek medycznych, zbiegają się zmiany przepisów dotyczących dokumentacji medycznej pacjentów. Na podsumowanie spotkań uczestnikom przybliżone zostały więc zagadnienia związane z Systemem Informacji Ochrony Zdrowia, identyfikacją i autoryzacją użytkowników systemów medycznych w oparciu o nową ustawę o dowodach osobistych oraz z prawami świadczeniodawcy w kształtowaniu metod zapewnienia bezpieczeństwa informacji medycznej.

W zamykającym szkolenie wystąpieniu przedstawicieli producenta i dostawcy urządzeń fiskalnych POSNET Polska SA omawiał kryteria, jakimi należy się kierować przy wyborze urządzeń fiskalnych, a także wskazywał sposoby uzyskania ulgi na ich zakup.

Patronat merytoryczny nad serią szkoleń objęły Wielkopolska Izba Lekarska, Wielkopolski Związek Pracodawców Służby Zdrowia, Pomorski Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia oraz „Puls” – Miesięcznik Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

  • Zobacz galerie zdjęć nr 1 oraz nr 2
  • Zobacz wideoreportaż