Polski Ład – przedsiębiorcy wciąż mają mnóstwo pytań. Co jest niejasne?

Od 1 stycznia 2022 obowiązują nowe przepisy w obszarze kadrowo-płacowym oraz prawa podatkowego wprowadzone w ramach programu Polski Ład. Przedsiębiorcy oraz specjaliści ds. kadrowo-płacowych szukają informacji o nowych zasadach zawartych w reformie podatkowej, ponieważ wiele z nich wciąż wywołuje szereg wątpliwości. Podczas webinaru, który 16 grudnia zorganizowała firma Comarch, uczestnicy pytali głównie o sposób naliczania wynagrodzeń wypłacanych od stycznia 2022 roku, w tym zasad  dotyczących rozliczania ulgi dla klasy średniej, czy nowych zwolnień z PIT. 

Pracownicy Comarch oraz eksperci kancelarii C&C Chakowski & Ciszek przygotowali odpowiedzi na tematy, które wzbudzały największe zainteresowanie uczestników szkolenia.

- Zmiany w przepisach prawnych to zawsze temat, który wymaga zgłębienia i rozpoznania nowych treści, aby następnie prawidłowo wdrożyć je w organizacji. Od lat organizujemy bezpłatne webinary, w których staramy się przybliżyć zagadnienia objęte nowościami prawnymi. Mamy za sobą duże zmiany, jakimi były wprowadzenie Jednolitego Pliku Kontrolnego, split payment czy e-sprawozdań. Jednak żaden z tych tematów nie wzbudzał takiego zainteresowania jak program „Polski Ład”. Do udziału w webinarze, którego tematem był Polski Ład, zapisało się prawie 20 tysięcy osób. To rekord w historii szkoleń online organizowanych przez Comarch – mówi Paweł Krupa, product manager systemów Comarch ERP.

Co i jak z tą ulgą dla klasy średniej?

Od 2022 r. obowiązuje nowe rozwiązanie nazywane „ulgą dla klasy średniej”. Pracownik może skorzystać z ulgi w zeznaniu rocznym albo miesięcznie. Komu i na jakich zasadach przysługuje, jak jest przyznawana i czy są nią objęci emeryci? – o to pytali uczestnicy webinarium. 

Pracodawca ma obowiązek naliczać ulgę w każdym miesiącu, jeśli wynagrodzenie brutto miesięczne  pracownika jest między 5 701 zł brutto, a 11 141 zł brutto. Jest ona naliczana przez pracodawcę automatycznie. Jeżeli pracownik nie chce z niej skorzystać przy rozliczeniach miesięcznych, musi złożyć do pracodawcy odpowiedni wniosek . Taki wniosek można złożyć w dowolnym momencie, a płatnik przestaje naliczać ulgę najpóźniej od kolejnego miesiąca po złożeniu wniosku przez pracownika. Przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku warto przeanalizować, co będzie korzystniejsze.

Co w przypadku pracownika, który oprócz umowy o pracę wykonuje umowy zlecenia, pobiera wynagrodzenie z tytułu powołania lub jest zatrudniony na kontraktach managerskich?

- Ustawodawca zdecydował, że z preferencji nie skorzystają wszyscy. Uprawnione będą jedynie osoby zatrudnione na umowę o pracę oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych. Jeżeli pracownik jest zatrudniony na ½ etatu, a pobierane wynagrodzenie mieści się w widełkach,  również może skorzystać z ulgi. Natomiast ulga nie uwzględnia umów zlecenia. Jednocześnie należy podkreślić, że ulga dla klasy średniej i kwota wolna od podatku to dwa odrębne rozwiązania. Można z nich korzystać równocześnie. Może być też tak, że ktoś nie ma prawa do czy nie korzysta z ulgi dla klasy średniej, lecz nadal korzysta z kwoty wolnej. Tak będzie w przypadku pracowników, których wynagrodzenie nie mieści się w przedziale do stosowania ulgi dla klasy średniej czy którzy złożyli wniosek o jej stosowanie. Zasadą dla takich pracowników będzie nadal rozliczanie zaliczek przez pracodawców z zastosowaniem odliczenia (czyli 425 zł/miesięcznie – czyli kwoty miesięcznego odliczenia wynikającego z podwyższonej kwoty wolnej - tłumaczy Wojciech Garczyński, doradca podatkowy w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.

Do przychodu do ulgi dla klasy średniej wliczane jest wynagrodzenie chorobowe płatne przez pracodawcę, ponieważ traktowane jest jako przychód ze stosunku pracy. Natomiast wyłączone są zasiłki chorobowe.

Seniorzy, emeryci a Polski Ład

Z ulgi dla klasy średniej mogą korzystać pracujący emeryci, ale tylko w zakresie wynagrodzenia za pracę czy za usługi wykonywane w ramach działalności gospodarczej rozliczanej na zasadach ogólnych. Senior-pracownik, który osiągnie wiek emerytalny, ale nie wystąpi o emeryturę, może skorzystać także z nowej ulgi dla seniorów. Dobrym pytaniem jest, czy czasowa rezygnacja z pobierania emerytury przez pracującego seniora da uprawnienie do skorzystania z ulgi dla seniorów. Przepis mówi o tym, że warunkiem do korzystania z tej ulgi jest nieotrzymywanie emerytury pomimo nabycia uprawnienia. Dlatego wydaje się, że można odpowiedzieć twierdząco na to pytanie, ale jak w wielu przypadkach w kontekście Polskiego Ładu warto poczekać na potwierdzenie organów podatkowych. 

Grudniowe wypłaty

- Z przepisów Polskiego Ładu wynika, że przy rozliczaniu na potrzeby PIT wynagrodzenia, które zostanie wypłacone w styczniu przyszłego roku składka na ubezpieczenie zdrowotne nie będzie już odliczana od podatku. Jednak uważa się, że wynagrodzenia, które trafią na konta pracowników jeszcze w tym roku, będą rozliczone na dotychczasowych zasadach - wskazuje Wojciech Garczyński z kancelarii C&C Chakowski & Ciszek.

Powracający z zagranicy i rodziny 4+ z nowymi ulgami. 

Polski Ład wprowadza całkiem nowe ulgi, które dotyczą wybranych sytuacji – ulgi dotyczą podatników przenoszących miejsce zamieszkania do Polski oraz rodzin z co najmniej czwórką dzieci. Warto dodać że zapisy w Polskim Ładzie często są tak zbudowane że trzeba dokładnie przeanalizować sytuację indywidualnie i określić czy rzeczywiście mamy możliwość z korzystania z ulgi. 

Podatnicy będą mogli łączyć nowe ulgi – na 4 dzieci, na powrót, dla seniorów – oraz ulgę dla młodych, jeżeli będą spełniać warunki do skorzystania z kilku ulg, jednak suma przychodów zwolnionych z podatku nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł. 

Polski Ład w firmie